"andra namn" - Engelsk översättning

SV

"andra namn" på engelska

volume_up
andra namn {neut.} [exempel]
SV

andra namn {neutrum} [exempel]

volume_up
andra namn (även: mellannamn, andranamn)
. - (SV) Madam President, Sisyphus is my middle name.

Användningsexempel för "andra namn" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDu har kanske andra namn på den här delen av världen, men det är vad jag kallar den.
You may have other names for this part of the world, but that is what I call it.
SwedishUtvidgningen av godkännanden för försäljning under andra namn har uttryckligen förenklats.
The extension of marketing authorisations under other names has been expressly simplified.
SwedishMitt andra namn är Sisyfos.
on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Madam President, Sisyphus is my middle name.
SwedishErt namn kom upp på skärmen, liksom andra ledamöters namn – som exempelvis Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.
Your name came up on the screen, as did other Members’ names – such as that of Mrs Geringer de Oedenberg, for example.
SwedishErt namn kom upp på skärmen, liksom andra ledamöters namn – som exempelvis Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.
Your name came up on the screen, as did other Members’ names – such as that of Mrs Geringer de Oedenberg, for example.
Swedish, vi har gett dem andra namn och ser dem med andra ögon.
From that time on, we have not called the Germans 'Boches'; we have given them different names and looked at them through different eyes.
Swedish, vi har gett dem andra namn och ser dem med andra ögon.
From that time on, we have not called the Germans 'Boches '; we have given them different names and looked at them through different eyes.
SwedishJag vill bara säga, att herr Kabila visserligen heter Desiré som andra namn, men vår önskekandidat var han inte.
I should just like to say that although Mr Kabila's second name is Desiré, he would not be our first choice of candidate for President.
SwedishAndra namn har dykt upp sedan dess.
SwedishLåt oss med andra ord diskutera namn efter valet. Alla de namn som hittills har nämnts har bara varit rykten som man inte skall fästa något avseende vid.
Therefore we shall name names after the elections; all those already mentioned are mere rumours, which count for nothing.
SwedishSamma fråga eller påstående har därefter framförts i andra framställningar, vissa undertecknade med hundratals namn och andra på uppdrag av tusentals.
The same question or allegation has subsequently been made in other petitions, some signed by hundreds of Names and several on behalf of thousands.
SwedishOch då berättade Leilei, jag kan hans andra namn, för oss om sammankoppling, och om hur vi alla är sammankopplade här, och hur vi alla känner varandra.
And then Leilei -- I know his other name -- told us about interconnection, and how we're all totally interconnected here, and how we've all known each other.
SwedishI en av dem fanns ett namn med utländsk anknytning, och i den andra ett typiskt franskt namn, Jag överlåter till er att gissa vem av " kandidaterna " som fick komma på intervju.
The name on one was foreign-sounding and the other was typically French. You can guess which 'applicant' was invited for interview.
SwedishVi diskuterar ett dokument under ett annat namn, med andra formuleringar, men med i huvudsak samma innehåll som den konstitution som redan har förkastats.
We are discussing a document under a different name, with different wording, but with the same essential content as the constitution that has already been rejected.
SwedishDirektivet har, från grönboken till nu i den andra behandlingen, haft flera namn, men det är ju faktiskt inte direktivets namn det hänger på, utan på innehållet.
From the time of the Green Paper up until now when the second reading is imminent, the directive has had several names. The name of the directive really does not matter now, however.
SwedishDet innebär att tillverkarna får sina läkemedel godkända på de olika marknaderna i medlemsstaterna, och ingen kan hindra dem från att registrera läkemedlen under andra namn.
This means that manufacturers have their medicines approved in the different markets in the Member States and no one can prevent them from registering the medicines under different names.
SwedishDet är viktigt att beakta att samma personer i många fall låg bakom andra namn i andra företag.
It should be noted that the same persons were often, under different names, involved with other companies, and we have had to cross-reference addresses, company names and peoples' names.

Liknande översättningar för "andra namn" på engelska

andra pronomen
English
andra verb
English
andra substantiv
English
namn substantiv
nämna vid namn verb
English
känt namn substantiv
English
andra man substantiv
English
tillfälligt namn substantiv
English
märkning med namn
antaget namn substantiv
fingerat namn substantiv
andra jag substantiv
English
andra delen substantiv
English
andra utlåtande substantiv
andra våningen adjektiv
English