"andra klassens medborgare" - Engelsk översättning

SV

"andra klassens medborgare" på engelska

SV

andra klassens medborgare {utrum}

volume_up
andra klassens medborgare
I was a second-class citizen.

Användningsexempel för "andra klassens medborgare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFolkgrupper utan den möjligheten blir en sorts andra klassens medborgare.
People without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
SwedishCyprioter är inte andra klassens medborgare i någon typ av ottomansk eller annan koloni.
Cypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
SwedishMänniskor blir andra klassens medborgare inom det rättssystem de har tillgång till.
People will be second-class citizens in respect of the justice system available to them.
SwedishDet innebär att minoriteten är andra klassens medborgare i sitt hemland.
This implies that the minority are second-class citizens in their homeland.
SwedishVi kan inte gå med på att kristna behandlas som andra klassens medborgare.
We cannot agree to Christians being treated as second-class citizens.
SwedishAlbinerna upplever att de ständigt förödmjukas och behandlas som andra klassens medborgare.
Albinos feel that they are being constantly humiliated and treated like second-class citizens.
SwedishDe skulle tyvärr bli andra klassens medborgare i dessa länder.
They would, unfortunately, be second-class citizens in those countries.
SwedishDet är oacceptabelt att vissa EU-medborgare ska behandlas som andra klassens medborgare.
It is unacceptable for some of the European Union's citizens to be treated as second-class citizens.
SwedishEller är det kanske så att det finns en första och andra klassens medborgare?
Are there in fact first-class and secondclass citizens?
SwedishAllt annat skulle innebära att vi accepterar ett samhälle med första och andra klassens medborgare.
Anything less would imply that we accept and prefer a society with first- and second-class citizens.
SwedishÄndå är det många av mina landsmän som fortfarande känner sig som andra klassens medborgare i EU.
Nonetheless, many of my fellow countrymen and women still feel like second-class citizens within the Union.
SwedishDet har talats om första och andra klassens medborgare.
There has been talk of first- and second-class citizens.
SwedishAlla behöver få veta att förekomsten av andra klassens medborgare alltid leder till svårigheter.
It is necessary for everyone to be aware that the existence of second-class citizens always leads to difficulties.
SwedishKopterna känner sig som andra klassens medborgare.
The Coptic Christians feel like second-class citizens.
SwedishDe vill inte ha något andra klassens språk; de vill inte heller bli behandlade som andra klassens medborgare.
They do not want a second-rate language, and neither do they want to be treated like second-class citizens.
SwedishTjeckiska medborgare som reser fritt inom Schengenområdet borde inte betraktas som andra klassens medborgare.
Czech citizens travelling freely within the Schengen area should not be considered as second class citizens.
SwedishEtt av dessa är arbetsmarknaden, där européer fortfarande delas in i första och andra klassens medborgare.
One of these is the labour market, where Europeans are still being segregated into first and second class citizens.
SwedishÄr det er önskan att vissa ledamöter i kammaren ska betraktas som andra klassens medborgare?
   Mr President, is it your wish that certain Members of this House be regarded as second-class citizens or not?
SwedishEU skall inte skapa andra klassens medborgare.
The EU must not create second-class citizens.
SwedishDessa människor är nu andra klassens medborgare.

Liknande översättningar för "andra klassens medborgare" på engelska

medborgare substantiv
English
andra pronomen
English
andra verb
English
andra substantiv
English