"andra delen" - Engelsk översättning

SV

"andra delen" på engelska

SV

andra delen {utrum}

volume_up
andra delen
Då kommer den information som vi här diskuterar inte att förmedlas till den andra delen av budgetmyndigheten.
What we are discussing here is not going to find its way over to the other half of the budgetary authority.

Användningsexempel för "andra delen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
SwedishEn del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
SwedishDen andra delen av min fråga ignorerades helt.
   Mr President, Minister, the second part of my question was completely ignored.
SwedishKommissionären besvarade faktiskt min fråga i den andra delen av sitt svar.
The Commissioner actually answered my question in the second part of his answer.
SwedishFrågorna 33 och 34 i andra delen av frågor till kommissionen är riktade till Nielson.
Questions 33 and 34 of Questions to the Commission were intended for Mr Nielson.
SwedishMen jag är av den åsikten att den andra delen av Pronks förslag skall avslås.
But I think that the second part of Mr Pronk's amendment should be rejected.
SwedishJag tror inte vi har röstat om den andra delen av 106.
- (FR) Mr President, I do not believe we have voted on the second part of 106.
SwedishFör att göra det lättare för folk att stödja den har vi tagit bort den andra delen.
To make it easier for people to support it we have removed the second part.
SwedishDen andra delen av frågan gäller de nya internationella reglerna mot dopning.
The second part of the question relates to the new World Anti-Doping Code.
SwedishJag kan inte stödja ändringsförslag 22, särskilt inte andra delen av det.
I am unable to support the proposed Amendment 22, especially the second part of it.
SwedishDen andra delen gäller ersättningar till tjänstemän inom gemenskapens institutioner.
The second part concerns the allowances of the officials of the European institutions.
SwedishJag ska behandla den andra delen av betänkandet under de sista 20 sekunderna.
I can deal with the other part of the report in the remaining 20 seconds.
SwedishVill han endast ersätta den andra delen av stycket så vidhåller vi vår begäran.
If he only wants to replace the second part of the paragraph then we maintain our request.
SwedishVi kommer också att diskutera innovation under den andra delen av Europeiska rådets möte.
We are also going to discuss innovation in the other part of the European Council.
SwedishDen andra delen av förslaget innebär att antalet tjänster minskas under sjuårsperioden.
The second part of the proposal consists of reducing posts for the seven-year period.
SwedishJag kan inte godta den andra delen av detta ändringsförslag då det faktiskt är överflödigt.
I cannot accept the second part of this amendment as it is in fact superfluous.
SwedishKommissionen kan godta ändringarna 30 första och tredje delen, 32 och 33 andra delen.
The Commission is able to approve Amendments 30 (1 and 3), 32 and 33 (2).
SwedishMed tanke på detta röstade jag mot den andra delen av ändringsförslag 83.
In view of the foregoing, I voted against the second part of Amendment 83.
Swedish   – Vi röstade – med eftertryck – emot den andra delen av punkt 6.
   – We voted against – and emphatically against the second part of paragraph 6.
SwedishDen andra grundläggande delen i strategin är att stärka den finansiella övervakningen.
The second basic line of approach is to strengthen financial supervision.

Liknande översättningar för "andra delen" på engelska

andra pronomen
English
andra verb
English
andra substantiv
English
andra man substantiv
English
andra namn substantiv
andra jag substantiv
English
för den delen
andra utlåtande substantiv
andra våningen adjektiv
English
andra hand adjektiv