SV

andlig {adjektiv}

volume_up
De radikal-islamistiska religiösa skolorna, som är en andlig jordmån för talibanerna, måste i organisatoriskt hänseende omstruktureras och reformeras till innehållet.
The radical Islamic religious schools, which are an intellectual breeding ground for the Taliban, must undergo organisational restructuring and the reform of the content of their curricula.
Låt mig övergå till frågan om att omvandla religionen till en andlig kraft.
Let me turn to the issue of transforming religion into spiritual force.
Tibetanerna ska rösta om en ny andlig ledare, eftersom den nuvarande Dalai Lama drar sig tillbaka.
The Tibetans are voting for a new spiritual leader, as the current Dalai Lama steps down.
A spiritual dimension is vital to Europe.

Användningsexempel för "andlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tillönskar det nederländska ordförandeskapet mycket andlig och fysisk spänst.
I wish the Dutch presidency great physical and mental resilience in its work.
SwedishDen blir stilla och andlig för att påminna om äktenskapets innebörd.
It will be somber, sacred... a reminder of what the true meaning of marriage is.
SwedishLåt mig övergå till frågan om att omvandla religionen till en andlig kraft.
Let me turn to the issue of transforming religion into spiritual force.
SwedishHär har vi en respekterad sociolog som tolkar en respekterad andlig ledares handlingar.
Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader.
SwedishTibetanerna ska rösta om en ny andlig ledare, eftersom den nuvarande Dalai Lama drar sig tillbaka.
The Tibetans are voting for a new spiritual leader, as the current Dalai Lama steps down.
SwedishEn litterär mångfald är ett tecken på andlig självständighet.
The diversity in literature is a sign of intellectual independence.
SwedishHans helighet är andlig ledare för Sant Nirankari Mission, även kallat Universal Brotherhood.
His Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
SwedishI grunden är det en fråga om värderingar, en andlig fråga.
In essence, it is a question of values, a spiritual question.
SwedishSlutligen får priset inte vara ett hinder och där är vi tillbaka i frågan om andlig egendom.
Finally, we must ensure that the prices are not prohibitive, and here we come back to the problem of intellectual property.
SwedishNågra veckor senare var jag i New Orleans, och en vacker, andlig vän sa att hon ville ge mig healing.
And a few weeks later, I was in New Orleans, and this beautiful, spiritual friend told me she wanted to do a healing for me.
SwedishDagens konflikt utlöstes av mordet på en andlig ledare och medlem av Världshinduiska rådet den 23 augusti.
The present conflict was triggered by the murder of a spiritual leader and member of the World Hindu Council on 23 August.
SwedishMordet på en andlig ledare och en medlem av World Hindu Council den 23 augusti i år utlöste denna nya konflikt.
The murder of a spiritual leader and member of the World Hindu Council on 23 August this year triggered this new conflict.
SwedishEn andlig dimension är viktig för Europa.
SwedishDet är just EU som ger oss en rättslig och andlig ram där denna fråga inte längre är något problem.
It is precisely the European Union that provides us with a legal and intellectual framework where this issue is, in fact, no longer an issue.
SwedishSkogen har också en andlig dimension.
SwedishDen europeiska integrationen måste ses för det den är: en moralisk nödvändighet, en politisk nödvändighet, en andlig nödvändighet.
European integration must be seen for what it is: a moral necessity, a political necessity, a spiritual necessity.
SwedishTibets Dalai Lama har beslutat att dra sig tillbaka från det politiska livet och fortsätta som andlig ledare för sitt folk.
Tibet's Dalai Lama has taken a decision to retire from political life and continue as the spiritual leader of his people.
SwedishJag skulle vilja dela med mig av en erfarenhet som övertygade mig om att det är möjligt att omvandla religionen till en andlig kraft.
I would like to share an experience that convinced me that it is possible for religion to be transformed into a spiritual force.
SwedishInom landet utövar talibanerna andlig terror och ger högre prioritet åt att låta inbördeskriget fortsätta än att lindra akut hungersnöd.
At home, the Taliban keep the country under a reign of mental terror and prefer continuing the civil war to relieving acute famines.
SwedishDetta skapar människor som agerar enbart utifrån primitiva instinkter och tankar, och som saknar empati och förmåga till andlig utveckling.
This produces people who operate according to primitive instincts and reasoning alone, and who lack empathy and the capacity for spiritual growth.

Synonymer (svenska) till "andlig":

andlig