"andetag" - Engelsk översättning

SV

"andetag" på engelska

SV

andetag {neutrum}

volume_up
Minsta andetag bryter förtrollningen så att vakterna ser dig.
Even a tiny breath.... will break the spell and the attendants will see you.
Ta ett djupt andetag och meddela oss via vårt kontaktformulär.
Take a deep breath, and then notify us through our contact form.
Hur skulle detvara attveta att detta andetag var ens sista.
What it' dbe like to know that this breath now was the last one you was evergonna draw.

Användningsexempel för "andetag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed varje droppe vatten du dricker, varje andetag du tar, hör du ihop med haven.
With every drop of water you drink, every breath you take, you're connected to the sea.
SwedishAvslutningsvis drar den gemensamma fiskeripolitiken enligt mångas åsikt snart sitt sista andetag.
In closing, in many people's eyes the CFP is drinking in the last-chance saloon.
SwedishMinsta andetag bryter förtrollningen så att vakterna ser dig.
Even a tiny breath.... will break the spell and the attendants will see you.
SwedishHur skulle detvara attveta att detta andetag var ens sista.
What it' dbe like to know that this breath now was the last one you was evergonna draw.
SwedishJag kommer till mitt sista andetag att försvara deras rättighet att utöva sin religion.
I will defend till my last breath their right to worship.
SwedishVi har i ett enda andetag nämnt fyra regioner i olika länder tillsammans med ett erkänt land.
In one go we have named four regions in different countries together with one recognized country.
SwedishKommer EU i samma andetag att blunda för de brott som begicks av den sovjetiska totalitära regimen?
Will it, at the same time, turn a blind eye to the crimes of the USSR's totalitarian regime?
SwedishAnser ni inte att det är aningen paradoxalt att nämna Turkiet och Kroatien i samma andetag?
Do you not think there is something paradoxical about mentioning Turkey and Croatia in the same breath?
SwedishTa ett djupt andetag och meddela oss via vårt kontaktformulär.
Take a deep breath, and then notify us through our contact form.
SwedishVi kan inte tala om Makedonien eller, vad vet jag, Fyrom i samma andetag som Kosovo och Vojvodina.
We cannot refer to Macedonia or, if you like, Fyrom, in the same breath as Kosovo and Vojvodina.
SwedishLåt oss leva med varandra och ta ett andetag i taget.
Let's live with each other and take it a breath at a time.
SwedishAvslutningsvis drar den gemensamma fiskeripolitiken enligt mångas åsikt snart sitt sista andetag.
When the UK entered the CFP in 1972, the agreement which we reached was a body blow to the British fishing industry.
SwedishDessa två bör vi alltid nämna i samma andetag.
We shall always have to say these two in one breath.
SwedishVi borde tvärtom stanna upp en stund och dra ett djupt andetag.
Neither should we make little of this success; on the contrary, we should pause for a while and take a deep breath.
SwedishI samma andetag tar vi ut tobaksskatt från medborgarna i Europa, till exempel 20 miljarder i mitt land!
In the same breath, we are raising tobacco taxes from the citizens of Europe - 20bn alone in my own country, for example!
SwedishAnser ni inte att det är aningen paradoxalt att nämna Turkiet och Kroatien i samma andetag?
I also welcome your desire to resolve the dispute about the European Union’ s objectives that has ensued from the constitutional crisis.
SwedishI fråga om fackföreningsfrihet, som nämndes i samma andetag, garanteras den överallt i de liberala länderna.
As for trade union freedom, which was talked about in the same breath, it is guaranteed everywhere in the liberal states.
SwedishKommissionen har pekat på att man inte hänger med i verkligheten när man i betänkandet nämner Indien och Taiwan i ett andetag.
The Commissioner observed that reality has overtaken the report's reference to India and Taiwan in the same breath.
SwedishOm vi nämner Vitryssland i samma andetag som Maldiverna eller Nepal, hjälper vi inte något av dessa länder i praktiken.
If we mention Belarus in the same breath as the Maldives or Nepal, we will not be helping any of these countries in practice.
SwedishOch vid Afrodites söta andetag så....