SV

andas in {verb}

volume_up
1. allmänt
Icke-rökare löper också risk eftersom de måste andas in rök från sina rökande medmänniskor.
Non-smokers run risks too because they are obliged to inhale the smoke of those smoking around them.
Nej, alla ska ha rätt att få andas in den europeiska atmosfären.
The fact is that everyone must have the right to inhale the European atmosphere.
Det är skadligt för människors hälsa att andas in 2-(2-metoxietoxi)etanol.
Inhaling the solvent called DEGME is harmful to human health.
andas in
Det är skadligt för hälsan att andas in andra människors rök.
Breathing other people's smoke is dangerous for your health.
Att mäta utsläppen två gånger per år kan ge en tidig fingervisning om vad som händer vid en förbränningsanläggning och i den luft som lokalbefolkningen andas in.
Measuring emissions twice a year may give an early indication of what is happening in an incineration plant and in the air that the local community is breathing.
andas in (även: insupa)
Koldioxid är ju faktiskt naturligt, vi andas in och andas ut det.
After all, CO2 is natural: we breathe it in, we breathe it out.
Tror du att jag tänker andas in din cigarettrök därnere?
I'm supposed to breathe your cigarette smoke down there?
Tvinga inte ert barn att andas in dödlig luft.
Do not force your child to breathe in deadly air.
2. medicinvetenskap

Användningsexempel för "andas in" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNej, alla ska ha rätt att få andas in den europeiska atmosfären.
The fact is that everyone must have the right to inhale the European atmosphere.
SwedishDet är skadligt för människors hälsa att andas in 2-(2-metoxietoxi)etanol.
Inhaling the solvent called DEGME is harmful to human health.
SwedishIcke-rökare löper också risk eftersom de måste andas in rök från sina rökande medmänniskor.
Non-smokers run risks too because they are obliged to inhale the smoke of those smoking around them.
SwedishKoldioxid är ju faktiskt naturligt, vi andas in och andas ut det.
After all, CO2 is natural: we breathe it in, we breathe it out.
SwedishNär ett isberg smälter andas jag in dess uråldriga atmosfär.
As an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
SwedishÄn mer problematiskt är att nikotin frigörs från en återfyllbar kapsel när användaren andas in.
A more serious problem is that when the user inhales nicotine is released from a rechargeable cartridge.
SwedishDet är skadligt för hälsan att andas in andra människors rök.
Breathing other people's smoke is dangerous for your health.
SwedishNästan alla som dog dog av att andas in gasen.
Virtually everybody that got killed got killed from inhaling the gas.
SwedishTror du att jag tänker andas in din cigarettrök därnere?
I'm supposed to breathe your cigarette smoke down there?
SwedishTvinga inte ert barn att andas in dödlig luft.
Do not force your child to breathe in deadly air.
SwedishDessa partiklar är skadligare för människors hälsa eftersom de kan andas in, och därför måste vi undersöka detta.
These particles are more harmful to human health because they can be breathed in. We therefore have to assess this.
SwedishDet andas in syre, precis som vi.
SwedishI en del fall föreskriver det tröskelvärden för att informera allmänheten om den luft de andas in och har en inbyggd översyn år 2003.
In some cases it provides alert thresholds to inform the public about the air they breathe and it has a built-in review in 2003.
SwedishOm ni, vilket jag har gjort, ställer er på en deponi och andas in, så luktar det hemskt.
If you stand, as I have, on a landfill and inhale, it is pretty awful, and I think the public who dump should perhaps take a visit.
SwedishAndas in det du fruktar.
SwedishSamtidigt måste rimliga maximivärden tillämpas för att begränsa de sidoeffekter som uppstår då handlare och hantverkare andas in färger och lacker.
At the same time, reasonable maximum values need to be applied to limit the side effects caused by the inhalation of paints and varnishes by tradesmen and handymen.
SwedishTill exempel, kommer giftiga ämnen att gå upp i luften och kommer det att vara farligt för människor i grannländerna, till exempel Slovenien, att andas in dem?
For instance, will toxic substances migrate into the air and will people living in neighbouring countries, such as Slovenia, be in any danger if they inhale them?
SwedishAtt mäta utsläppen två gånger per år kan ge en tidig fingervisning om vad som händer vid en förbränningsanläggning och i den luft som lokalbefolkningen andas in.
Measuring emissions twice a year may give an early indication of what is happening in an incineration plant and in the air that the local community is breathing.
SwedishHan begick självmord genom att andas in avgaserna från sin bil för att han anklagats för olaglig narkotikahandel eftersom polisen hittat 2,5 g hasch i hans fickor.
He committed suicide by inhaling the exhaust fumes of his car, because he had been accused, Mr Oostlander, of drug trafficking after the police found 2.5g of hashish on his person.
SwedishDet är inte konstigt att majoriteten av rökarna också stöder införandet av rökförbud för de vill röka när de själva väljer det och inte behöva andas in alla andras rök.
It is not strange that the majority of smokers also support the introduction of smoking bans, because they want to smoke when they decide to and not to have to breathe everybody else's smoke.

Synonymer (svenska) till "andas in":

andas in
Swedish

Liknande översättningar för "andas in" på engelska

andas verb
in adverb
in preposition
English
rida in verb
English
fetta in verb
English
leda in verb
English
binda in verb
English
plocka in verb
English
hålla in verb
English
tillfälligt dra in verb
English
rycka in verb
lämna in verb
English
föra in verb
English
rama in verb
English
köra in verb
English
dra in verb
English