"anatomi" - Engelsk översättning

SV

"anatomi" på engelska

EN
EN

"anatomy" på svenska

volume_up
anatomy {substantiv}
SV

anatomi {utrum}

volume_up
Där ingår tex anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi och sjukdomslära.
It includes for example anatomy, physiology, microbiology, pharmacology and pathology.
Katarina har alltid varit intresserad av anatomi och fysiologi.
Katarina has always been interested in anatomy and physiology.
När vi dissekerade dem hade de inte heller en musslas anatomi.
And when we cut them open, they didn't have the anatomy of a clam.
EN

anatomy {substantiv}

volume_up
anatomy
It includes for example anatomy, physiology, microbiology, pharmacology and pathology.
Där ingår tex anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi och sjukdomslära.
Katarina has always been interested in anatomy and physiology.
Katarina har alltid varit intresserad av anatomi och fysiologi.
And when we cut them open, they didn't have the anatomy of a clam.
När vi dissekerade dem hade de inte heller en musslas anatomi.
The report has also sketched out the anatomy of the reasons for that situation.
Betänkandet har angivit själva strukturen i orsakerna till denna situation.
anatomy (även: assessment, breakdown)
anatomy (även: body, carcass, frame)
Or system has been based typically on the idea that a particular kind of anatomy comes with a particular identity.
Kategorierna baseras på idén att den kropp man har kan förknippas med en viss identitet.
He drew people, anatomy, plants, animals, landscapes, buildings, water, everything.
Han ritade människor, kroppar, djur, landskap, byggnader, vatten - allt!
The lab used including the method of instruction in massage and related instruction in anatomy
Labmiljön används bland annat vid metodundervisning i massage samt tillhörande undervisning i kroppens anatomi
anatomy (även: dissection)

Användningsexempel för "anatomi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDär ingår tex anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi och sjukdomslära.
It includes for example anatomy, physiology, microbiology, pharmacology and pathology.
SwedishNär vi dissekerade dem hade de inte heller en musslas anatomi.
And when we cut them open, they didn't have the anatomy of a clam.
SwedishVidare läser ni anatomi, fysiologi, beteendevetenskap allmän sjukdomslära och hälsopromotion.
Further reading your anatomy, physiology, behavioral science general pathology and health promotion.
SwedishKatarina har alltid varit intresserad av anatomi och fysiologi.
Katarina has always been interested in anatomy and physiology.
SwedishLabmiljön används bland annat vid metodundervisning i massage samt tillhörande undervisning i kroppens anatomi
The lab used including the method of instruction in massage and related instruction in anatomy
SwedishNär vi går läkarutbildningen lär vi oss anatomi från illustrationer där allt är färgkodat.
When we are in medical school, we learn our anatomy from illustrations such as this where everything's color-coded.
SwedishEfter sin sjuksköterskeutbildning läste hon fördjupningskurser i Klinisk anatomi och Tillämpad fysiologi.
After her nursing education, she studied advanced courses in Clinical Anatomy and Applied Physiology.
SwedishMed ett stort intresse för anatomi och teknik arbetar han idag främst med magnetkamera för att hitta olika sjukdomstillstånd.
With a keen interest in anatomy and technique now works mainly with MRI to find various disease states.
SwedishNu undervisar han blivande danslärare i balett, balettdidaktik och anatomi vid Luleå tekniska universitet i Piteå.
Now he teaches aspiring dance teacher in ballet, ballet Education and Anatomy at Luleå University of Technology in Piteå.
SwedishUnder kursen Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi ingår metodövningen Användningen av bio feed back i aktivitet.
During the course Anatomy and Physiology with a focus on occupational therapy includes exercise method use of bio feed back into activity.
SwedishIntresse för anatomi

Synonymer (svenska) till "anatomi":

anatomi

Synonymer (engelska) till "anatomy":

anatomy