"anarki" - Engelsk översättning

SV

"anarki" på engelska

EN
SV

anarki {utrum}

volume_up
anarki (även: laglöshet, regeringslöshet)
Dessa fartyg liknar ibland Babels torn, vilket leder till anarki och olyckor.
These often resemble Towers of Babel, leading to anarchy and accidents.
Där anarki och laglöshet råder, där gäller den brutalastes rätt.
Where anarchy and lawlessness rule, the law of the most brutal party applies.
Dessa vapen har i själva verket blivit symbolen för anarki på många platser i världen.
In a sense, these arms have come to symbolise anarchy in many areas worldwide.

Användningsexempel för "anarki" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa vapen har i själva verket blivit symbolen för anarki på många platser i världen.
In a sense, these arms have come to symbolise anarchy in many areas worldwide.
SwedishLandet befinner sig i en desperat situation där anarki och djungelns lag råder.
That country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
SwedishDessa fartyg liknar ibland Babels torn, vilket leder till anarki och olyckor.
These often resemble Towers of Babel, leading to anarchy and accidents.
SwedishGlobal anarki på migrationsområdet skapar allvarliga risker som bidrar till terrorism.
Global anarchy in the area of migration leads to grave dangers on which terrorism feeds.
SwedishVarhelst demokrati inte ska övergå i anarki, måste tydliga regler också gälla för lobbyverksamhet.
Wherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
SwedishDär anarki och laglöshet råder, där gäller den brutalastes rätt.
Where anarchy and lawlessness rule, the law of the most brutal party applies.
SwedishUtan en sådan ram råder total anarki för energimarknaden i Europa.
Without such a framework, there would be total anarchy in the European energy market.
SwedishI norra Uganda råder total anarki och gör Herrens armé allt det som Gud förbjudit.
There is total anarchy in northern Uganda, and the 'Lord's Army' does everything that God forbids.
SwedishI norra Uganda råder total anarki och gör Herrens armé allt det som Gud förbjudit.
There is total anarchy in northern Uganda, and the 'Lord's Army ' does everything that God forbids.
SwedishVi måste avstyra anarki och förhindra att monopol skapas.
We need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
SwedishFriheten kan mycket lätt övergå i anarki eller i ett nytt förtryck om den saknar en moralisk dimension.
Freedom can easily turn into anarchy or a new kind of oppression if it lacks a moral dimension.
SwedishAtt förhindra total anarki i Albanien är i första hand av intresse för det albanska folket.
It is primarily in the interests of the Albanian people that total anarchy should not take over in Albania.
SwedishGlobal anarki på migrationsområdet skapar allvarliga risker som bidrar till terrorism.
Mr President, nine French soldiers killed and 38 injured; 15 000 civilians in danger, and unacceptable violence.
SwedishVi löper dock fortfarande risken att insisterandet på nationell oavhängighet resulterar i global anarki.
However, we still run the risk of insistence on national sovereignty resulting in global anarchy.
SwedishVi måste diagnostisera, förutse och förebygga kriser - ekonomisk frihet får inte innebära ekonomisk anarki.
We must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
SwedishI landet råder kaos och anarki.
The internal situation is one of chaos and anarchy.
SwedishHela landet lider till följd av ett övergångsstyre som infördes på olaglig väg och som för detta land mot anarki.
The whole country is suffering from a transitional regime which was installed illegally and which is leading that country into anarchy.
SwedishSäkerhet utan frihet är diktatur, frihet utan säkerhet är anarki, och rättvisa är omöjlig utan frihet eller säkerhet.
Security without freedom is dictatorship, freedom without security is anarchy, and justice is impossible without freedom or security.
SwedishAllt det här, herr talman, är ett recept på anarki, och det är en fara för demokratin, och det skulle kunna vara farligt för hela regionen.
All this, Mr President, is a recipe for anarchy and a threat to democracy that could endanger the entire region.
SwedishAnarki betyder frånvaro av bestämmelser och skydd och möjligheten att vilken grupp människor som helst skulle kunna underteckna ett avtal.
Anarchy means the absence of rules and of protection and the possibility that any bunch of people could sign an agreement.