"anamma" - Engelsk översättning

SV

"anamma" på engelska

SV

anamma {verb}

volume_up
Vi måste därför anamma begreppet mångfald också inom religionsområdet.
We must therefore embrace the concept of plurality in the field of religion, too.
Alla institutioner behöver anamma reformen helhjärtat.
All the institutions need to embrace reform whole-heartedly.
Det finns viss förhoppning om detta, om vi fortsätter att anamma globalismen.
Some hope of that if we continue to embrace globalism.

Användningsexempel för "anamma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste därför anamma begreppet mångfald också inom religionsområdet.
We must therefore embrace the concept of plurality in the field of religion, too.
SwedishKanske kommissionen kan tänka sig att anamma Storbritanniens modell i detta fall.
Perhaps the Commission might like to take the UK model in this regard.
SwedishVi bör inte anamma idén som innebär att allt vi behöver göra är att ändra lagstiftningen.
We should not rely on the idea that all we need to do is change the law.
SwedishVilka arbetsmetoder tänker ni anamma och vilka riktlinjer tänker ni därmed ge?
What working methods do you intend to choose and which guidelines do you intend to issue in it?
SwedishVi anser att det finns goda skäl att anamma parlamentets åsikt.
We believe there are good reasons to take Parliament's opinion on board.
SwedishVi måste förstå och anamma det som pågår i den nya tekniken.
We have to understand and embrace what is going on in the new technologies.
SwedishJag ansluter mig till mina kollegers uppmaning till kommissionen att anamma våra synpunkter.
I join colleagues in urging the Commission to accede to our views.
SwedishVad EU måste göra är att anamma vissa delar av den spanska modellen.
What Europe needs is to adopt some aspects of the Spanish model.
SwedishDet gläder mig verkligen att anamma dessa idéer, återigen för att ge legitimitet åt det vi gör.
I am more than happy to embrace those ideas, again in order to give legitimacy to what we do.
SwedishDet finns viss förhoppning om detta, om vi fortsätter att anamma globalismen.
Some hope of that if we continue to embrace globalism.
SwedishJag ansluter mig till mina kollegers uppmaning till kommissionen att anamma våra synpunkter.
Will the reader be robust enough to withstand these conditions?
SwedishDe politiker som vill att Turkiet ska bli medlem säger att Turkiet måste anamma alla våra värden.
The politicians who would like Turkey to enter say that Turkey must take on all of our values.
SwedishDet är en union av värden, och dessa värden arbetar Turkiet nu hårt och målmedvetet på att anamma.
It is a union of values, and Turkey is now working hard and single-mindedly to adopt these values.
SwedishMan har lyckats ta hänsyn till ett litet land, men det har jävlar anamma också tagit tid".
A small country was successfully taken into account, even if it did take a hell of a long time for this to happen.'
SwedishAlla institutioner behöver anamma reformen helhjärtat.
All the institutions need to embrace reform whole-heartedly.
SwedishNär vi talar om Europas sociala dimension innebär det för oss att vi måste anamma en helhetsstrategi.
When we talk about the social dimension of Europe, to us this means that we must adopt an integral approach.
SwedishDetta är en politik som Belgien nu är på väg att anamma.
This is a policy which Belgium is now about to adopt.
SwedishAnamma inte vissa kommissionärers vanliga taktik.
Do not adopt the usual tactics of certain Commissioners.
SwedishDet visar också vilket förhållningssätt som detta utskott kommer att anamma i samband med all kommande lagstiftning.
It is an indication also of the approach this committee will take on all the subsequent legislation.
SwedishDetta förslag innebär följande: rådet kan anamma kommissionens ursprungliga idéer.
This proposal is as follows: the Council can adopt the Commission's initial ideas and Parliament will withdraw its opposition to them.