"analyser" - Engelsk översättning

SV

"analyser" på engelska

EN

"analyser" på svenska

volume_up
analyser {substantiv}
SV

analyser {pluralis}

volume_up
analyser
För att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
En tillförlitlig riskbedömning kräver omfattande analyser och referensmätningar.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
Centralbankens och kommissionens analyser kan hjälpa i denna riktning.
The analyses by the Central Bank and by the Commission may help in this direction.
EN

analyser {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
analyser (även: analyst, analyzer)

Användningsexempel för "analyser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
SwedishVi är inte någon teoretisk institution, vars ansvar endast är att göra analyser.
We are not a theoretical institution here, whose responsibility is merely analysis.
SwedishEn tillförlitlig riskbedömning kräver omfattande analyser och referensmätningar.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
SwedishLåt oss blicka framåt och utveckla de tillvägagångssätt och analyser vi behöver.
Let us think of the future and develop the approaches and analyses we need.
SwedishDet nya är att den processen typiskt sett har tagit dagar eller månader av analyser.
What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
SwedishAnalyser har visat att befintliga rekryteringssystem inte är könsneutrala.
Analyses have shown that existing recruitment systems are not gender neutral.
SwedishVi bör alltså inte förlora oss i juridiska analyser, utan ge en klar signal.
So we should not lose ourselves in legal analyses, but send a clear signal.
SwedishJu mer information i en brett upprättad databank, desto bättre analyser.
The more information gathered in a broadly-based database, the better the analyses.
SwedishDen blir mer tillförlitlig för analyser och mer användbar som hjälp vid beslutsfattande.
They become more reliable for analyses and more useful as an aid to decision-making.
SwedishCentralbankens och kommissionens analyser kan hjälpa i denna riktning.
The analyses by the Central Bank and by the Commission may help in this direction.
SwedishHittills har det gjorts ändlösa analyser utan några praktiska resultat.
So far, there has been no end of analyses, but nothing practical has emerged.
SwedishJag tycker också att alla analyser av utvidgningen är mycket betydelsefulla.
I also believe that all the analysis of enlargement is very significant.
SwedishDetta är vad som framgår klart av de juridiska analyser jag har kunnat göra.
That is what appears to emerge from any legal analysis of the situation.
SwedishBNP måste vara centralt i våra analyser, enligt Anna Rosbachs betänkande.
GDP must be at the centre of our analyses, as agreed in the Rosbach report.
SwedishDet krävs analyser där relevanta kvantiteter av farliga ämnen faktiskt hanteras.
Analyses are required where relevant quantities of hazardous substances are actually handled.
SwedishJag uppmanar kommissionen att lägga fram resultaten av sina analyser.
I would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
SwedishDet saknas nästan helt och hållet analyser och särskilda program för att bekämpa den.
There is almost a total lack of analytical appraisal or special programmes to combat it.
SwedishDenna första bedömning har inte ändrats av senare bevis eller analyser.
None of the subsequent evidence or analysis has overturned that original assessment.
SwedishMen när vi pratar om socioekonomiska analyser måste man ha ett längre tidsperspektiv.
But when we talk about socioeconomic assessments, we must have a longer time perspective.
SwedishKommissionen delar i stort sett många av de förslag och analyser som betänkandet innehåller.
The Commission broadly supports many of the proposals and analyses in this report.

Synonymer (engelska) till "analyser":

analyser
English