"anakronism" - Engelsk översättning

SV

"anakronism" på engelska

SV

anakronism {utrum}

volume_up
I den rådande situationen utgör de en obegriplig anakronism.
In today's situation this is an incomprehensible anachronism.
Om Europaparlamentet försöker återuppliva symboler som tidigare förkastats, blir det en anakronism.
If the European Parliament attempts to resurrect previously rejected symbols, it will become an anachronism.
Det går inte att argumentera för en större budget så länge denna anakronism behålls.
It is not acceptable to argue in favour of a larger budget as long as this anachronism is maintained.

Användningsexempel för "anakronism" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet går inte att argumentera för en större budget så länge denna anakronism behålls.
The current system is unwieldy, even if it does add to the multinational nature of the EU.
SwedishDet går inte att argumentera för en större budget så länge denna anakronism behålls.
It is not acceptable to argue in favour of a larger budget as long as this anachronism is maintained.
SwedishI den rådande situationen utgör de en obegriplig anakronism.
In today's situation this is an incomprehensible anachronism.
SwedishOm Europaparlamentet försöker återuppliva symboler som tidigare förkastats, blir det en anakronism.
If the European Parliament attempts to resurrect previously rejected symbols, it will become an anachronism.
SwedishJag anser faktiskt att det nu är dags att lägga undan benämningen ”nya medlemsstater” som är en anakronism utan mening.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
SwedishFöreträdarna för EU:s folk har gått utöver sina partigränser för att få stopp på den anakronism som opt-outen är.
The representatives of the European people had gone beyond partisan divisions in order to end this anachronism of the opt-out.
SwedishEtt unilateralt uppträdande från Europa eller USA är en anakronism i en tid då vi bär ett gemensamt ansvar i vår global village.
Unilateral action by either Europe or the US is an anachronism in an age when we are jointly responsible in our global village.
SwedishDe betraktar det som en anakronism.
SwedishDetta är en anakronism i ett Europa där vi har en arbetsmarknad inom vilken människor kan röra sig fritt från ett land till ett annat.
This is an anachronism in a Europe in which we have a labour market where people can move freely from one country to another.
SwedishDet är en anakronism att Moldavien är det enda land i stabilitetspakten för sydöstra Europa som inte har några utsikter att anslutas till EU.
At the same time, opportunities for election advertising, both on the streets and in the media, must be made available.
SwedishDet är en så underlig anakronism att en politik som infördes på gemenskapsnivå redan på 1950-talet är så oredovisad och utan insyn som den är.
It is such a weird anachronism that a policy that was communautarised back in the 1950s is as unaccountable and non-transparent as it is.
SwedishDet system som hittills har tillämpats är en anakronism från perioder med överproduktion i jordbruket.
The system in place up to now is an anachronism from the times of agricultural overproduction, which fortunately are now a thing of the past.
SwedishDet är en anakronism att Moldavien är det enda land i stabilitetspakten för sydöstra Europa som inte har några utsikter att anslutas till EU.
It is an anachronism that the Republic of Moldova is the only country in the Stability Pact for South Eastern Europe to have no prospect of accession to the European Union.
SwedishVi kan ta levnads- och arbetsförhållanden ombord: det är en olycklig anakronism att en hel rad sociala skyddsregler och arbetsskyddsregler inte gäller sjöfolk.
Let us take living and working conditions on board ships: it is an evil anachronism that a whole range of social and employment protection regulations do not apply to seafarers.