SV

anaerob {adjektiv}

volume_up
1. biologi
I butikskedjan vill man också se till att livsmedelsavfall omvandlas till energi genom anaerob biologisk nedbrytning.
It wants to ensure that waste food is converted to energy by anaerobic digestion.
I min valkrets tvingades nyligen en anaerob smältningsanläggning att lägga ned på grund av stränga och onödiga begränsningar av planeringen.
In my constituency, an anaerobic digestion plant was recently forced to close because of rigid and unnecessary planning restrictions.
För det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
Thirdly, there seems to be a desire to bring forward measures on phosphates, anaerobic biodegradability and organic ingredients other than surfactants.
EN

anaerobic {adjektiv}

volume_up
1. biologi
anaerobic
It wants to ensure that waste food is converted to energy by anaerobic digestion.
I butikskedjan vill man också se till att livsmedelsavfall omvandlas till energi genom anaerob biologisk nedbrytning.
In my constituency, an anaerobic digestion plant was recently forced to close because of rigid and unnecessary planning restrictions.
I min valkrets tvingades nyligen en anaerob smältningsanläggning att lägga ned på grund av stränga och onödiga begränsningar av planeringen.
Thirdly, there seems to be a desire to bring forward measures on phosphates, anaerobic biodegradability and organic ingredients other than surfactants.
För det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
2. annat
anaerobic

Användningsexempel för "anaerob" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI butikskedjan vill man också se till att livsmedelsavfall omvandlas till energi genom anaerob biologisk nedbrytning.
It wants to ensure that waste food is converted to energy by anaerobic digestion.
SwedishI min valkrets tvingades nyligen en anaerob smältningsanläggning att lägga ned på grund av stränga och onödiga begränsningar av planeringen.
In my constituency, an anaerobic digestion plant was recently forced to close because of rigid and unnecessary planning restrictions.
SwedishFör det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
Thirdly, there seems to be a desire to bring forward measures on phosphates, anaerobic biodegradability and organic ingredients other than surfactants.
SwedishVi skulle sedan ha en anaerob nedbrytare, som skulle hantera allt nedbrytbart avfall från omgivningen, och omvandla det till värme åt växthuset och elektricitet som återförs till systemet.
Then we would have an anaerobic digester, which could deal with all the biodegradable waste from the local area, turn that into heat for the greenhouse and electricity to feed back into the grid.

Synonymer (engelska) till "anaerobic":

anaerobic
anaerobic exercise