"Amsterdam" - Engelsk översättning

SV

"Amsterdam" på engelska

EN

"Amsterdam" på svenska

SV

Amsterdam {egennamn}

volume_up
1. geografi
Amsterdam
De största besvikelserna från Amsterdam ligger inom det institutionella området.
The major disappointment of Amsterdam is in the institutional area.
Sedan kom Amsterdam, och därefter de berömda resterna från Amsterdam.
Then we had Amsterdam, and then its celebrated leftovers.
Angående: Olaglig häktning av grekisk medborgare på flygplatsen i Amsterdam
Subject: Unlawful detention of Greek national at Amsterdam airport
EN

Amsterdam {egennamn}

volume_up
1. geografi
Amsterdam
The major disappointment of Amsterdam is in the institutional area.
De största besvikelserna från Amsterdam ligger inom det institutionella området.
Then we had Amsterdam, and then its celebrated leftovers.
Sedan kom Amsterdam, och därefter de berömda resterna från Amsterdam.
Subject: Unlawful detention of Greek national at Amsterdam airport
Angående: Olaglig häktning av grekisk medborgare på flygplatsen i Amsterdam

Användningsexempel för "Amsterdam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
And at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
SwedishIngen kommer att ringakta förtjänsterna hos de båda föredragandena om Amsterdam.
No-one is going to devalue the efforts of the two rapporteurs on Amsterdam.
SwedishFrån 1951 i Paris till 1997 i Amsterdam, via 1957 i Rom, vad handlar allt detta om?
From 1951 in Paris, to 1997 in Amsterdam, via 1957 in Rome, what has been going on?
SwedishDet sociala Europa är inte ett Europa för beundrarna av Maastricht eller Amsterdam.
Social Europe is not the Europe of the devotees of Maastricht and Amsterdam.
SwedishDet viktiga är inte huruvida stabilitetspakten antas eller ej i Amsterdam.
The vital thing is not whether or not the stability pact is adopted in Amsterdam.
SwedishI Amsterdam kommer de 15 EU-regeringarna inte längre att kunna bortse från detta.
In Amsterdam the 15 EU governments will certainly not be able to ignore it any longer.
SwedishDetta har gått via Amsterdam och Lissabon och fortsätter nu i Stockholm.
This has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
SwedishJag förkastar antydningar om att farhågor om irländsk neutralitet mildrades i Amsterdam.
I reject suggestions that fears over Irish neutrality were allayed at Amsterdam.
SwedishAmsterdam är början på en ny fas, inte en fortsättning på Maastricht-fasen.
Amsterdam was the start of a new phase, not a continuation of the Maastricht phase.
SwedishJag skulle vilja säga ett mirakel som inte var möjligt att genomföra efter Amsterdam.
I would say that it is a miracle that could not be performed after Amsterdam.
SwedishTerrorister har slagit till i New York, Madrid, London, Turkiet och Amsterdam.
Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam.
SwedishEmile Zile – (Australien) är en filmskapare och performancekonstnär baserad i Amsterdam.
Emile Zile – is an Australian artist, filmmaker and performer based in Amsterdam.
SwedishFör dem som var med i Amsterdam och i Nice handlar toppmötet i Bryssel bara om déjà vu.
For those who were there at Amsterdam and Nice, the Brussels summit is all about .
SwedishMan skapar således sysselsättning i Amsterdam och i Cadiz skulle man skapa arbetslöshet.
So in Amsterdam we are creating jobs and in Cadiz we are creating unemployment.
SwedishEfter Amsterdam måste vi mer än någonsin färdigställa och fördjupa den inre marknaden.
After Amsterdam, we need to complete and deepen the internal market more than ever.
SwedishVi kom från Amsterdam med en ganska betydande skjuts i sysselsättningsdebatten.
We came out of Amsterdam with a considerable head of steam behind the employment debate.
SwedishMed Amsterdam kommer vi att ha betydligt större lagstiftande rättigheter.
Taken together with Amsterdam, we will have a substantial increase in legislation.
SwedishEn möjlighet har vi nu genom Amsterdam. Det är det förstärkta samarbetet.
Amsterdam now provides us with an opportunity and that is closer cooperation.
SwedishToppmötet i Amsterdam blev en djup besvikelse och till och med en allvarlig miss.
The Amsterdam Summit was very disappointing and even a serious failure.
SwedishHerr ordförande, ert ordförandeskap inleds strax efter toppmötet i Amsterdam.
Mr President, your Presidency begins in the wake of the Amsterdam Summit.

Synonymer (engelska) till "Amsterdam":

Amsterdam