"AMS" - Engelsk översättning

SV

"AMS" på engelska

volume_up
AMS {substantiv} [förkortning]
EN

"AM" på svenska

volume_up
AM {substantiv}
volume_up
am {adv.} [förkortning]
SV
volume_up
ma'am {substantiv}
SV
SV

AMS {substantiv} [förkortning]

volume_up
EN

AM {substantiv}

volume_up
1. "before midday"
I asked for a replacement card but I am not sure whether I voted with my card or my neighbour's.
Jag har bett att man skulle ge mig ett ersättningskort, men jag vet inte om jag denna förmiddag röstat med mitt kort eller med min kollegas.
Going on the speeches that I have heard this morning, I am not sure that everyone has read this text properly and grasped its full scope.
Efter att ha hört inläggen här i förmiddag är jag inte säker att alla verkligen har läst texten i hela dess omfattning.

Användningsexempel för "AMS" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishArbetslösheten i Europa kan inte minskas med AMS-politik på EU-nivå.
Unemployment in Europe cannot be brought down using the methods of the Swedish Labour Board at EU level.
SwedishDet finns under alla omständigheter ingen anledning att centralisera en utvidgad AMS-politik till en överstatlig nivå.
There is certainly no reason to centralise an expanded Swedish-style approach at supranational level.
SwedishAMS) i Tyskland kommer det att behövas ytterligare 2,5 miljarder euro.
An additional EUR 2.5 billion will be required for unemployment benefit and for the Federal Institute for Employment.
SwedishDetta ger nya lönande arbetstillfällen för unionens nuvarande medlemmar och därmed bättre bidrag till sysselsättningen än vad en utvidgad AMS-politik någonsin skulle kunna göra.
Fostering such markets will contribute much more to the employment situation than could ever be achieved through an active labour market policy.

Synonymer (engelska) till "AM":

AM