SV

amortering {utrum}

volume_up
1. allmänt
amortering (även: avbetalning, amorteringsbelopp)
volume_up
amortization {substantiv} [USA]
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
För alla ovanstående alternativ gäller att det måste finnas ett senaste datum då amorteringarna skall påbörjas.
In all cases, a latest date must be set for the commencement of the amortizations.
amortering (även: betalning, lön, straff, inbetalning, likvid)
2. ekonomi
amortering (även: avbetalning, avbetalningstermin)
volume_up
installment {substantiv} [USA]
Vid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.
amortering (även: avbetalning, avbetalningstermin)
volume_up
instalment {substantiv} [GBR]
EN

amortization {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska
amortization (även: payment)
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
In all cases, a latest date must be set for the commencement of the amortizations.
För alla ovanstående alternativ gäller att det måste finnas ett senaste datum då amorteringarna skall påbörjas.
amortization (även: amortisation, deposit)
amortization

Användningsexempel för "amortering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBeräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
SwedishVid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.

Synonymer (svenska) till "amortering":

amortering

Synonymer (engelska) till "amortization":

amortization