"amortera" - Engelsk översättning

SV

"amortera" på engelska

1. allmänt
amortera (även: överlåta, inlösa)
volume_up
to amortize [amortized|amortized] {vb} [USA] (pay off a debt)
2. näringsliv
Hur skall man parallellt be gamla monopol om att nu klara av fullständig konkurrens när de måste fortsätta att amortera tunga investeringar som är produkten av de politiska valen från det förflutna.
By the same token, how can we ask the former monopolies to now become totally competitive, when they still have major investments to pay off, the product of yesterday's political choices?
Stabilitetspakten skall inte prioriteras, och det kan inte beslutas att extra inkomster i statsbudgeten uteslutande skall användas för att amortera av statsskulden.
We cannot bring the Stability Pact forward and rule that government surpluses are to be used exclusively for repaying the government deficit.
Efter att ha uppmuntrats att ta ut lån som de kanske inte hade råd att amortera fann de att de själva fick ta stöten av att inte kunna betala tillbaka lånen.
Having been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.

Användningsexempel för "amortera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStabilitetspakten skall inte prioriteras, och det kan inte beslutas att extra inkomster i statsbudgeten uteslutande skall användas för att amortera av statsskulden.
We cannot bring the Stability Pact forward and rule that government surpluses are to be used exclusively for repaying the government deficit.
SwedishEfter att ha uppmuntrats att ta ut lån som de kanske inte hade råd att amortera fann de att de själva fick ta stöten av att inte kunna betala tillbaka lånen.
Having been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.
SwedishHur skall man parallellt be gamla monopol om att nu klara av fullständig konkurrens när de måste fortsätta att amortera tunga investeringar som är produkten av de politiska valen från det förflutna.
By the same token, how can we ask the former monopolies to now become totally competitive, when they still have major investments to pay off, the product of yesterday's political choices?