SV

amnesti {utrum}

volume_up
amnesti (även: överseende, benådning, tillgift)
Det kan kopplas samman med amnesti eller bli föremål för amnesti.
That may be linked with an amnesty, or their release may precede the amnesty.
I december 2004 utfärdade Uzbekistan ett dekret som beviljade amnesti till 5 400 fångar.
In December 2004, Uzbekistan issued a decree granting an amnesty to 5 400 prisoners.
Och alltså är det viktigt att upprorsmännen får amnesti.
And so amnesty for the revolutionaries is indeed important.
amnesti (även: förlåtelse)
EN

amnesty {substantiv}

volume_up
amnesty (även: pardon)
That may be linked with an amnesty, or their release may precede the amnesty.
Det kan kopplas samman med amnesti eller bli föremål för amnesti.
In December 2004, Uzbekistan issued a decree granting an amnesty to 5 400 prisoners.
I december 2004 utfärdade Uzbekistan ett dekret som beviljade amnesti till 5 400 fångar.
And so amnesty for the revolutionaries is indeed important.
Och alltså är det viktigt att upprorsmännen får amnesti.
amnesty (även: reprieve)
The release of these two prisoners was ordered by President Niyazov later in an amnesty allowing the release of 12 000 prisoners.
Frigivandet av dessa två fångar beordrades av president Nijazov senare i en benådning som medgav frigivandet av 12 000 fångar.
amnesty

Användningsexempel för "amnesti" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan gavs ofullständig amnesti efter att han hoppade av med cirka 10 000 anhängare 1996.
He was given partial amnesty after he defected with about 10,000 supporters in 1996.
SwedishI december 2004 utfärdade Uzbekistan ett dekret som beviljade amnesti till 5 400 fångar.
In December 2004, Uzbekistan issued a decree granting an amnesty to 5 400 prisoners.
SwedishDet kan kopplas samman med amnesti eller bli föremål för amnesti.
That may be linked with an amnesty, or their release may precede the amnesty.
SwedishTyvärr är det kanske så att amnesti som morot är det enda sättet att garantera en bestående fred.
Regrettably perhaps, sometimes the carrot of amnesty is the only way of guaranteeing a lasting peace.
SwedishOm vi menar allvar med detta måste vi ha en strategi som ger amnesti till dem som avslöjar exploatörerna.
If we are serious we must have a policy that gives amnesty to those who expose the exploiters.
SwedishTyvärr är det kanske så att amnesti som morot är det enda sättet att garantera en bestående fred.
It is also a tricky issue as we have seen in countries such as Algeria, or, in the past, South Africa.
SwedishFredsavtalet innehåller bland annat en total amnesti, även för övergrepp mot civilbefolkningen.
One of the goals of the peace agreement is to provide general amnesty, for crimes against citizens as well.
SwedishJag instämmer i det Gil-Robles sade den 10 december i Wien: amnesti för vapenvägrarna.
I agree with what Mr Gil-Robles said in Vienna on 10 December: an amnesty for conscientious objectors.
SwedishOch alltså är det viktigt att upprorsmännen får amnesti.
And so amnesty for the revolutionaries is indeed important.
SwedishPresidenten utlovade i förklaringen amnesti åt de invånare som följde uppropet och inte hade begått några brott.
The President promised an amnesty to citizens who obeyed this call and had not committed any crime.
SwedishDet är oacceptabelt att de som skjuter civila demonstranter kallas nationens hjältar och utlovas amnesti.
It is inadmissible that those who shoot civilian demonstrators be called heroes of the nation and promised an amnesty.
SwedishDet betyder att ungefär 700 fängslade kosovoalbaner inte kan få någon amnesti.
That means that around 700 Albanian Kosovar prisoners cannot obtain amnesty, having been convicted of 'terrorism'.
SwedishJag hoppas att vi, om det inte finns någon amnesti för människor som åtalas för hbt-brott, kommer att dra tillbaka allt stöd.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
SwedishVisste ni att detta våld 2002 omfattades av en amnesti, medan det inte finns någon amnesti för vanvård av djur?
Did you know that, in 2002, this violence was covered by an amnesty, while there is no amnesty for the mistreatment of animals?
SwedishJag tror att det enda man kan göra är att bevilja dessa politiska fångar amnesti och släppa ut dem ur fängelserna.
I believe that the only thing that can be done is to grant amnesty to these political prisoners and to release them from jail.
SwedishTurkiets president Demirel har bland annat gjort ett positivt uttalande beträffande amnesti för de PKK-soldater som lägger ned sina vapen.
For example, President Demirel suggested there could be an amnesty for PKK fighters who laid down their arms.
SwedishFörst amnesti och sedan dialog.
SwedishDen centrala regeringen arbetar på en allmän amnesti, inte bara för kosovoalbanska fångar, utan också för andra politiska fångar.
The Federal Government is working on a general amnesty, not just for Kosovar Albanian prisoners, but also for other political detainees.
SwedishTill sist, vad gäller Vietnam så har den vietnamesiska regeringen tillkännagivit att en allmän amnesti kommer att ske den 2 september i år.
Finally, with regard to Vietnam, the Vietnamese Government has announced that a general amnesty will be held on 2 September this year.
SwedishNu är det så att det varje år kring självständighetsdagen, som infaller den 17 augusti, finns en möjlighet att beviljas amnesti i Indonesien.
It so happens that in Indonesia, each year around Independence Day, which falls on 17 August, there is a possibility of gaining amnesty.

Synonymer (svenska) till "amnesti":

amnesti
Swedish

Synonymer (engelska) till "amnesty":

amnesty