"ammunition" - Engelsk översättning

SV

"ammunition" på engelska

EN

"ammunition" på svenska

volume_up
ammunition {substantiv}
SV

ammunition {utrum}

volume_up
ammunition
Att använda skarp ammunition är oförsvarbart och måste fördömas kategoriskt.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Detta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
This gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
Problemet när vapensmugglare går ut i krig...... är att det inte finns någon brist på ammunition.
The problem with gunrunners going to war... is that there's no shortage of ammunition.
ammunition (även: ammo)
volume_up
ammo {substantiv} [förk.] (ammunition)
När han fick slut på ammunition, tog hon över.
When he'd run out of ammo, she'd take over.
Police up your extra ammo and frags.
I'm going to go get the ammo.
ammunition (även: krigsmatriel)
Den brittiske försvarsministern håller för närvarande på att utveckla en ammunition som faller inom ramen för detta undantag.
The British Ministry of Defence is currently developing a munition that falls within the terms of this exemption.
Vi betonar även behovet av ett moratorium mot ammunition med utarmat uran.
We also stress the need for a moratorium on impoverished uranium munitions.
Vi har hört att vapen med utarmat uran som ammunition används i konflikten.
Mr President, we have heard that depleted uranium weapons munitions are being used in the conflict.
EN

ammunition {substantiv}

volume_up
ammunition (även: ammo, munition)
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Att använda skarp ammunition är oförsvarbart och måste fördömas kategoriskt.
This gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
Detta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
The problem with gunrunners going to war... is that there's no shortage of ammunition.
Problemet när vapensmugglare går ut i krig...... är att det inte finns någon brist på ammunition.

Användningsexempel för "ammunition" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt använda skarp ammunition är oförsvarbart och måste fördömas kategoriskt.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
SwedishI Nordsjön och Östersjön har vi dussintals gamla vapen och ammunition från tidigare krig.
In the North Sea and Baltic Sea we have dozens of old munitions from past wars.
SwedishDetta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
This gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
SwedishVi betonar även behovet av ett moratorium mot ammunition med utarmat uran.
We also stress the need for a moratorium on impoverished uranium munitions.
SwedishI en demokrati når man förändring genom omröstning, inte genom ammunition.
In a democracy, a change comes through the ballot, not through the bullet.
SwedishÄr det verkligen så att man kan påskynda demokratiseringsprocessen med vapen och ammunition?
Is it really possible to accelerate the democratisation process using weapons and arms?
SwedishVi är med andra ord på väg att utrusta en armé som kan föra krig med den ammunition som krävs.
In other words, at last we have an army that is waging war with the right ammunition.
SwedishDet bör i dag, i samma anda, förbjuda ammunition med utarmat uran.
It should now, by the same token, ban weapons containing depleted uranium.
SwedishI förteckningen över förbjudna föremål anges uttryckligen ”ammunition”.
In particular, the list of prohibited articles includes ‘ammunition’.
SwedishDessutom finns där också vapen och ammunition som dumpats från tidigare krig.
Added to this there is the dumped ammunition from past wars.
SwedishProblemet när vapensmugglare går ut i krig...... är att det inte finns någon brist på ammunition.
The problem with gunrunners going to war... is that there's no shortage of ammunition.
SwedishÄr upptäckten att ammunition med utarmat uran kan vara farligt verkligen en överraskning?
Did the discovery of the dangerous nature of depleted uranium weapons really come as a surprise?
SwedishDet rör sig om handel av alla slag, med människor naturligtvis, med vapen, ammunition och narkotika.
There is trafficking of all kinds, in humans, of course, in arms, ammunition and drugs.
SwedishVi har hört att vapen med utarmat uran som ammunition används i konflikten.
Mr President, we have heard that depleted uranium weapons munitions are being used in the conflict.
SwedishKommissionen har även vidtagit åtgärder som svar på de problem som orsakas av explosiv ammunition.
The Commission has also taken action in response to the problems caused by explosive ordnance.
SwedishOrdförandeskapet gläder sig över att protokollet om oexploderad ammunition har trätt i kraft.
The Presidency is pleased that the Protocol relating to unexploded ordnance has entered into force.
Swedish(FR) Är upptäckten att ammunition med utarmat uran kan vara farligt verkligen en överraskning?
Did the discovery of the dangerous nature of depleted uranium weapons really come as a surprise?
SwedishFlera ändringsförslag, nämligen 5, 6, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 26 och 27 behandlar frågan om ammunition som dumpats.
On this issue, the Commission supported the European Parliament at first reading.
SwedishVi är oroade över att riktig ammunition också har använts.
We are concerned that live ammunition may also have been used.
SwedishVi måste kräva ett förbud mot tillverkning, försök, användning och försäljning av ammunition med utarmat uran.
We must demand a ban on the manufacture, testing, use and sale of depleted uranium weapons.

Synonymer (engelska) till "ammunition":

ammunition
English