"aminosyra" - Engelsk översättning

SV

"aminosyra" på engelska

SV

aminosyra {utrum}

volume_up
1. kemi
aminosyra
Tillverkningen börjar med en C-terminal aminosyra som sätts fast på ett fast (olösligt) supportmaterial.
Synthesis starts with the C-terminal amino acid, which is attached to the solid (insoluble) resin support.
När den här sekvensen av aminosyror "uttalas" som atomer, så fäster de här små bokstäverna i varandra.
When this amino acid sequence gets pronounced as atoms, these little letters are sticky for each other.
Vad vi silkesbiologer försöker göra är att knyta dessa sekvenser, dessa sekvenser av aminosyror, till de mekaniska egenskaperna hos silkesfibrerna.
What silk biologists do is we try to relate these sequences, these amino acid sequences, to the mechanical properties of the silk fibers.

Användningsexempel för "aminosyra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTillverkningen börjar med en C-terminal aminosyra som sätts fast på ett fast (olösligt) supportmaterial.
Synthesis starts with the C-terminal amino acid, which is attached to the solid (insoluble) resin support.
SwedishEftersom aspartam innehåller denna aminosyra märks alla livsmedelsprodukter som innehåller aspartam tydligt i detta syfte, vilket kommissionsledamoten sade.
Since aspartame was also a source of this, all food products containing aspartame are clearly labelled to that effect, as the Commissioner said.