"amid" - Engelsk översättning

SV

"amid" på engelska

volume_up
amid {enb. plur.}
EN
EN

"amid" på svenska

volume_up
amide {substantiv}
SV
SV

amid {enbart pluralis}

volume_up
1. kemi
amid
volume_up
amide {substantiv}
EN

amid {preposition}

volume_up
amid (även: midst)
Mr President, amid the tragedy there is one encouraging sign.
Mitt i tragedin finns det ändå ett uppmuntrande tecken.
The European Union was formed amid the suffering caused by war.
EU grundades mitt i det lidande som orsakades av kriget.
Amid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
Mitt i all denna förvirring får vi inte glömma varför vi har hamnat i den här situationen.
amid (även: amidst)
I do not think that Italy is able to tackle this problem, amid other pressing issues such as waste management, employment and housing.
Jag tror inte att Italien klarar av att tackla detta problem mitt ibland andra trängande frågor som sophantering, sysselsättning och bostäder.