SV

amerikan {utrum}

volume_up
1. "person från USA"
amerikan (även: amerikanska, amerikanare)
volume_up
American {substantiv} (a person from the usa)
Och så fortsatte han, och sedan vände han sig till mig och sa "Du är amerikan.
And then he went on, and then he turned to me and said, "You're an American.
Bara oupptäckt forskning av en amerikan som heter Thomas Edison.
Just undiscovered science from an American named Thomas Edison.
Jag är förälskad i urskogen, och jag är en patriotisk amerikan eftersom vi har dem.
I'm in love with the old-growth forest, and I'm a patriotic American because we have those.

Användningsexempel för "amerikan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch så fortsatte han, och sedan vände han sig till mig och sa "Du är amerikan.
And then he went on, and then he turned to me and said, "You're an American.
SwedishJag är förälskad i urskogen, och jag är en patriotisk amerikan eftersom vi har dem.
I'm in love with the old-growth forest, and I'm a patriotic American because we have those.
SwedishOckså jag vill citera en berömd amerikan, som inte var filosof utan tennisspelare.
I, too, would like to quote a famous American, who was not a philosopher but a tennis player.
SwedishBara oupptäckt forskning av en amerikan som heter Thomas Edison.
Just undiscovered science from an American named Thomas Edison.
SwedishNi har till och med uppmanats att genomföra en Tour de France, även om en amerikan kommer att vinna loppet.
You have even been told to do the Tour de France, even though it is an American who will win that.
SwedishEn 44-årig, dokumenterat psykiskt sjuk amerikan skulle flyga med sin fru från Miami till Orlando.
A 44-year-old American with a history of psychiatric illnesses was flying with his wife from Miami to Orlando.
SwedishValet påminde mig om ett gammalt skämt om hur varje amerikan kan välja bil så länge det är en svart Ford.
It reminded me of the old joke about how every American has a choice of car as long as it is a black Ford.
SwedishOch här är världen som nyheterna får en amerikan att se på den.
And here's how news shapes what Americans see.
SwedishSom en amerikan, hur känner ni för den här bilden?
As an American, how do you feel about this picture?
SwedishNi är inte regissör, Walt Disney är amerikan.
You will not be the director as Walt Disney is American.
SwedishHar aldrig träffat en amerikan som inte gillar vapen.
I never met an American who didn't like guns.
SwedishMen om du frågar en vanlig amerikan vad den optimala formeln för att leva länge är, så vet denne förmodligen inte.
But if you ask the average American what the optimal formula of longevity is, they probably couldn't tell you.
SwedishAnklagelsen gällande maktens högmod hade redan under det kalla kriget framförts av en känd amerikan, senator Fulbright.
The arrogance of power had already been denounced, during the Cold War, by a famous American, Senator Fulbright.
SwedishDen kom från en man, en afro-amerikan, charmerande, fårad, hemlös, som spelade på en fiol med bara två strängar.
And the source was a man, an African-American man, charming, rugged, homeless, playing a violin that only had two strings.
SwedishDet är en amerikan, amerikanska soldater, amerikansk kvinna som förlorade sin älskade i Mellanöstern - i Irak eller Afghanistan.
It's an American, American soldiers, American woman who lost her loved one in the Middle East -- in Iraq or Afghanistan.
SwedishAfro-amerikan, medellängd...
SwedishPappan var amerikan.
Swedishär du en Amerikan?
SwedishDu är en amerikan.

Synonymer (svenska) till "amerikan":

amerikan
Swedish