"ambivalens" - Engelsk översättning

SV

"ambivalens" på engelska

SV

ambivalens {utrum}

volume_up
ambivalens
Lika viktigt är det att det inte får finnas någon ambivalens om detta gissel.
Equally importantly, there should be no ambivalence about this evil.
Den brittiska regeringen leker just nu med elden i och med sin ambivalens i ämnet.
The British Government is currently playing with fire in its ambivalence on the subject.
Det var på grund av denna ambivalens som jag avstod från att rösta om Cornilletbetänkandet.
It is because of this ambivalence that I abstained in the vote on the Cornillet report.

Användningsexempel för "ambivalens" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen brittiska regeringen leker just nu med elden i och med sin ambivalens i ämnet.
The British Government is currently playing with fire in its ambivalence on the subject.
SwedishDe kommer i varje fall att sporra mig att delta och att kritisera rådets ambivalens.
They will in any event spur me on to take part and to denounce the Council's ambivalence.
SwedishLika viktigt är det att det inte får finnas någon ambivalens om detta gissel.
Equally importantly, there should be no ambivalence about this evil.
SwedishDet var på grund av denna ambivalens som jag avstod från att rösta om Cornilletbetänkandet.
It is because of this ambivalence that I abstained in the vote on the Cornillet report.
SwedishVi måste också få ett slut på den förödmjukande ambivalens som vi sedan många år uppvisar gentemot Turkiet.
We must also find a way out of the humiliating impasse that we have been keeping Turkey in for years.
SwedishDet finns, enligt min mening, ett tydligt behov av bättre samordning, mer informationsspridande och mindre ambivalens.
There is, I believe, a clear need for better coordination, more circulation of information and less ambivalence.
Swedish(MT) EU ser på Etiopien med ambivalens.
SwedishDet finns, enligt min mening, ett tydligt behov av bättre samordning, mer informationsspridande och mindre ambivalens.
This was once again evident recently during the 61st meeting of the UN Human Rights Commission in Geneva, where no resolutions were submitted on China, Russia or Iran.
SwedishKonsekvenserna nu av det internationella samfundets ambivalens gentemot Sri Lanka är tydliga: minskat inflytande och en oförmåga att forma en utveckling.
The consequences now of the international community's ambivalence towards Sri Lanka are clear: a loss of influence and an inability to shape developments.
SwedishLiksom era föregångare, John Major och Margaret Thatcher, kom ni till makten med en beslutsamhet att sätta traditionen av brittisk ambivalens inför EU åt sidan.
Like your predecessors, John Major and Margaret Thatcher, you came to power determined to set aside the legacy of British ambivalence towards the EU.
SwedishDet rådde ambivalens mellan stormakternas verkliga politiska intentioner och propaganda och därigenom var även den ungerska nationens förväntningar kluvna.
There was an ambivalence between the real political intentions and propaganda of the great Powers, and thereby an ambivalence in the expectations of the Hungarian nation.
SwedishLiksom era föregångare, John Major och Margaret Thatcher, kom ni till makten med en beslutsamhet att sätta traditionen av brittisk ambivalens inför EU åt sidan.
There should be generosity, by the richer and larger Member States, towards the smaller States to ensure that they are protected and are given the opportunity to exploit these new advantages.
SwedishSom Bernard Wojciechowski, föregående talare, redan har sagt är förbindelserna med Ryssland extremt känsliga och förknippade med ambivalens.
- (FR) Mr President, ladies and gentlemen, as Mr Wojciechowski, the previous speaker, has already said, relations with Russia are extremely delicate and fraught with ambiguity.

Synonymer (svenska) till "ambivalens":

ambivalens
Swedish