"ambitionsnivå" - Engelsk översättning

SV

"ambitionsnivå" på engelska

SV

ambitionsnivå {utrum}

volume_up
ambitionsnivå
Tyvärr var det inte möjligt att nå samförstånd om denna högre ambitionsnivå.
Unfortunately it was not possible to reach a consensus for this higher level of ambition.
Men sanningen är att de andra måste leva upp till vår ambitionsnivå.
But the reality is that others have to match our level of ambition.
Tyvärr är kompromissen långtifrån den ambitionsnivå situationen kräver.
Unfortunately, the compromise falls way short of the level of ambition that the situation requires.

Användningsexempel för "ambitionsnivå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAllt kommer naturligtvis att bero på vilken ambitionsnivå vi kan ge denna politik.
All this will, of course, depend on the level of our ambition towards this policy.
SwedishJag hade dock förväntat mig en högre ambitionsnivå i övriga medlemsstater.
however, I would have expected a more ambitious approach from other Member States;
SwedishTyvärr var det inte möjligt att nå samförstånd om denna högre ambitionsnivå.
Unfortunately it was not possible to reach a consensus for this higher level of ambition.
SwedishMen med en sådan ambitionsnivå som i den så kallade real politiken når vi inte heller fram.
However, looking no higher than the goals of realpolitik will not work either.
SwedishDet vi måste göra är att fortsätta arbeta på den ambitionsnivå som leder dit vi vill komma.
What we need to do is continue that level of ambition for where we want to get to.
SwedishMed detta nya förslag till direktiv hoppas vi kunna bibehålla en hög ambitionsnivå.
With this new proposal for a directive, we hope to be able to maintain a high level of ambition.
SwedishVår ambitionsnivå måste sättas i linje med omfattningen av de uppgifter som väntar oss.
Our level of ambition must be set by the scale of the tasks ahead.
SwedishMen sanningen är att de andra måste leva upp till vår ambitionsnivå.
But the reality is that others have to match our level of ambition.
SwedishÄndringsförslag 1 handlar om att höja vår ambitionsnivå till mer än 20.
Amendment 1 is about raising our ambition level to more than 20.
SwedishTyvärr är kompromissen långtifrån den ambitionsnivå situationen kräver.
Unfortunately, the compromise falls way short of the level of ambition that the situation requires.
SwedishÅtaganden är ett uttryck för EU:s politiska ambitionsnivå.
Commitments are an expression of the level of the EU's political ambition.
SwedishDetta är inte vad vi kallar en hög ambitionsnivå, tyvärr.
This is not what we would call a high level of ambition, unfortunately.
SwedishJag vill be kommissionen att ha samma ambitionsnivå när det gäller de grundläggande rättigheterna.
I would like to ask the Commission to be equally ambitious when it comes to fundamental rights.
SwedishDet gläder mig att finna en sådan hög ambitionsnivå runt bordet.
I was glad to find such a level of ambition around the table.
SwedishVi är alla överens om att budgeten bör motsvara vår ambitionsnivå.
We all agree that the budget should match our ambitions.
SwedishUppriktigt sagt är det en kompromiss som sannerligen inte sträcker sig till någon hög ambitionsnivå.
I have to be frank and say that it is a compromise that certainly does not rise to great heights of ambition.
SwedishKommer ni nu att följa Europaparlamentets exempel och välja en ambitionsnivå som ligger mellan scenarierna B och C?
Will you now follow Parliament’s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
SwedishKommer ni nu att följa Europaparlamentets exempel och välja en ambitionsnivå som ligger mellan scenarierna B och C?
Will you now follow Parliament’ s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
SwedishJag tycker att vi i det här skedet inte får sänka vår ambitionsnivå, vare sig när det gäller målen eller tidsfristerna.
I urge us, at this stage, not to level down our ambitions in terms of either targets or deadlines.
SwedishKommissionen stöder högsta möjliga ambitionsnivå, vilket är den linje som jag tror att även ni är inne på.
The Commission supports the greatest possible ambition, which is the line that I think that you are also defining.