"ambitiös" - Engelsk översättning

SV

"ambitiös" på engelska

SV

ambitiös {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
2. "full av ambition"
Sammanfattningsvis lägger detta meddelande upp en ambitiös och progressiv dagordning.
In conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
It is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
I ett tidigare led är det nödvändigt med en ambitiös politik för utvecklingsbistånd.
It is essential that an ambitious development aid policy is implemented beforehand.

Användningsexempel för "ambitiös" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
I am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
SwedishDet är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
It is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
SwedishOm vi avser att föra en så här ambitiös politik, måste vi ha den allmänhetens stöd.
If we want to follow an ambitious policy, we need the support of public opinion.
SwedishJag vill ha ett enat och socialt EU, grundat på en vinnande och ambitiös union.
I want a united and social Europe, founded on a conquering, ambitious Europe.
SwedishBudgeten för programmet är tämligen anspråkslös och målsättningen mycket ambitiös.
The programme's budget is fairly modest and the objectives are very ambitious.
SwedishEU har en mycket ambitiös lagstiftning på det här området, som nu måste ses över.
The EU has very ambitious legislation in this field which needs now to be reviewed.
SwedishOch vi gav Lissabonstrategin ny drivkraft genom att inleda en ny ambitiös fas.
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
SwedishVidare kräver kampen mot klimatförändringarna en sammanhängande och ambitiös politik.
Next, the fight against climate change requires a coherent and ambitious policy.
SwedishDärför välkomnar jag en ambitiös energidagordning från kommissionens sida nästa år.
Therefore I welcome an ambitious energy agenda from the Commission next year.
SwedishNu handlar det om att satsa på en ambitiös återuppbyggnadsplan av strategisk karaktär.
Efforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.
SwedishHur kan vi bäst främja att länderna håller fast vid en ambitiös reformplan?
How can we best encourage the countries to stick to an ambitious reform agenda?
SwedishSammanfattningsvis lägger detta meddelande upp en ambitiös och progressiv dagordning.
In conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
SwedishJag hoppas att kommissionens nya inremarknadsakt kommer att bli riktigt ambitiös.
I hope that the Commission's new Single Market Act will be truly ambitious.
SwedishNär det gäller Laeken är min grupp glad över att förklaringen blev så ambitiös.
Where Laeken is concerned, my group is pleased that the declaration was so ambitious.
SwedishNär det gäller arbetsgruppen håller jag med dem som säger att den måste vara ambitiös.
Regarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
SwedishVår hållning har hela tiden varit ambitiös och förespråkat allmänhetens deltagande.
Our policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
SwedishI ett tidigare led är det nödvändigt med en ambitiös politik för utvecklingsbistånd.
It is essential that an ambitious development aid policy is implemented beforehand.
SwedishVi inser alla att detta är en ambitiös tidsram; men det är en som kan klaras.
We all recognise that this is an ambitious timeframe, but it is one that can be met.
SwedishDet viktiga är att vara ambitiös, vilket innebär att verkligen göra allt vi kan.
It is essential to be ambitious, which means properly doing everything within our power.
SwedishNär det gäller bränslekvaliteten är denna text mer ambitiös än kommissionens.
Regarding the quality of fuels, the text is more ambitious than the Commission's text.

Synonymer (svenska) till "ambitiös":

ambitiös