"amazon-" - Engelsk översättning

SV

"amazon-" på engelska

EN

"Amazon" på svenska

volume_up
Amazon {substantiv}
SV

amazon- {adjektiv}

volume_up
amazon- (även: amazonlik)
Dessutom har vi djungeln i Amazonas som är en verklig avloppsbrunn för kolhydrat.
Moreover we have the Amazonian rainforests which drain off a huge amount of carbon dioxide.
EN

Amazon {substantiv}

volume_up
1. "a powerful, aggressive woman"
Amazon
2. "a powerful, aggressive woman", mytologi
Amazon
volume_up
amason {utr.} (stridbar kvinna)

Användningsexempel för "amazon-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan köper något på Internet och Amazon.com skickar fel böcker.
You buy something on the internet, and Amazon.com sends you the wrong books.
SwedishSkulle det inte kunna vara idé att göra sig omaket att gå in på amazon.de eller amazon.com, och det redan i dag?
Might it not be an idea - and one that you could take on board today - perhaps to take the trouble to visit amazon.de or amazon.com?
SwedishSkulle det inte kunna vara idé att göra sig omaket att gå in på amazon.de eller amazon.com, och det redan i dag?
Might it not be an idea - and one that you could take on board today - perhaps to take the trouble to visit amazon. de or amazon. com?
SwedishDen kommer vara tillgänglig i alla bokhandlar omkring San Francisco-bukten och runt om i världen, på Amazon och vart än ni kan tänka er."
It's going to be available in all the bookstores in the Bay Area and throughout the world, on Amazon and you name it."
SwedishDu vill veta hur stor del av din annonstrafik som kommer från Googles söknätverk (webbplatser i söknätverket som Google.se och Amazon.com)
You want to know how much of your ad traffic is coming from the Google Search Network (search sites like Google.com and Amazon.com)
SwedishHar de den på Amazon?
SwedishI kölvattnet av de politiska påtryckningarna har Amazon, Visa, MasterCard och till och med Swiss bank nu dragit sig ur de uppgörelser man tidigare hade med WikiLeaks.
In the wake of political pressure, Amazon, Visa, MasterCard and even a Swiss bank that previously had deals with WikiLeaks have pulled out of them.
SwedishHär ingår mycket av det som redan är i bruk, såsom Hotmail eller Facebook, bokbeställning genom Amazon eller inbetalningar via Internet genom ett finansinstitut.
It includes many things people already use like Hotmail or Facebook, ordering books through Amazon, or paying bills online through your financial institution.
SwedishDet återstår att se om de krav på användaruppgifter som de amerikanska myndigheterna ryktas ställa på internetbolag som Google, Facebook och Amazon visar sig stämma.
It remains to be seen whether the widely rumoured demands by the US authorities for user data from other Internet companies such as Google, Facebook and Amazon prove true.
SwedishMed amazon kan man gå vidare och göra och ackumulera inköp, så när det gäller Europeiska kommissionen skulle man kunna föreställa sig att handlingar som används skulle gå att spåra omedelbart.
With amazon you can go on to make and accumulate purchases, so it might be imagined that, in the case of the European Commission, documents in use might immediately be traceable.

Synonymer (engelska) till "Amazon":

Amazon