SV

amalgamering {utrum}

volume_up
1. näringsliv
EN

amalgam {substantiv}

volume_up
amalgam
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Kommissionens två expertpaneler fortsätter att klassa amalgam som säkert att använda.
This makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
Avfall av dentalt amalgam måste därför bortskaffas på ett korrekt sätt.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
Användningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
It is an amalgam of assumptions and suspicions fudged together by the green movement as a universal panacea.
Den är en blandning av antaganden och misstankar som rörs ihop av den gröna rörelsen som ett universalmedel.
An amalgam of unelected apparatchiks in Brussels who are trying to build an ersatz-superpower in consultation with European politicians who outdo each other in vagueness '.
En blandning av icke valda manschettarbetare i Bryssel som försöker bygga upp en ersatz-supermacht i samförstånd med europeiska politiker som övertrumfar varandra i fråga om otydlighet

Synonymer (engelska) till "amalgam":

amalgam
amalgamated
amalgamation