SV

amalgam {neutrum}

volume_up
amalgam (även: blandning)
Kommissionens två expertpaneler fortsätter att klassa amalgam som säkert att använda.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Avfall av dentalt amalgam måste därför bortskaffas på ett korrekt sätt.
This makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
Användningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
EN

amalgam {substantiv}

volume_up
amalgam
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Kommissionens två expertpaneler fortsätter att klassa amalgam som säkert att använda.
This makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
Avfall av dentalt amalgam måste därför bortskaffas på ett korrekt sätt.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
Användningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
It is an amalgam of assumptions and suspicions fudged together by the green movement as a universal panacea.
Den är en blandning av antaganden och misstankar som rörs ihop av den gröna rörelsen som ett universalmedel.
An amalgam of unelected apparatchiks in Brussels who are trying to build an ersatz-superpower in consultation with European politicians who outdo each other in vagueness '.
En blandning av icke valda manschettarbetare i Bryssel som försöker bygga upp en ersatz-supermacht i samförstånd med europeiska politiker som övertrumfar varandra i fråga om otydlighet

Användningsexempel för "amalgam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionens två expertpaneler fortsätter att klassa amalgam som säkert att använda.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
SwedishAvfall av dentalt amalgam måste därför bortskaffas på ett korrekt sätt.
This makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
SwedishAnvändningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
SwedishDet finns inga avgörande indikationer eller bevis på giftiga effekter av amalgam som används på rätt sätt.
There are no conclusive indications or evidence of the toxic effects of amalgams if used appropriately.
SwedishVi använder inte längre termometrar med kvicksilver, och vi använder i stort sett inget amalgam när vi lagar våra tänder.
We no longer use thermometers containing mercury, and amalgam is generally not used for repairing our teeth.
SwedishDentalt amalgam från tandläkarmottagningar och krematorier är en viktig källa till kvicksilverutsläpp.
Dental amalgam, which is discharged in the course of dental surgery and from crematoria, is a significant source of mercury emissions.
SwedishDentalt amalgam från tandläkarmottagningar och krematorier är en viktig källa till kvicksilverutsläpp.
Mercury is a persistent substance and can change in the environment into methyl mercury, which has enormously adverse effects on human health.
SwedishJag välkomnar särskilt punkt 17, där det föreslås att användningen av kvicksilver i dentalt amalgam begränsas till utgången av 2007.
I particularly welcome the adoption of paragraph 17, which proposes to restrict the use of mercury in dental amalgams by the end of 2007.
SwedishEftersom plomber av andra material än amalgam är tre gånger så dyra skulle det innebära en orimlig börda för sjukförsäkringsbolagen.
As dental fillings made from materials other than amalgam are three times more expensive, their application would impose an unreasonable burden on health insurance companies.
SwedishJag välkomnar särskilt punkt 17, där det föreslås att användningen av kvicksilver i dentalt amalgam begränsas till utgången av 2007.
Such is the fate that will be reserved in the future for mercury, a heavy metal that is toxic to human beings and ecosystems and of which Europe is the world’ s leading exporter.

Synonymer (engelska) till "amalgam":

amalgam
amalgamated
amalgamation