"Alzheimers sjukdom" - Engelsk översättning

SV

"Alzheimers sjukdom" på engelska

SV

Alzheimers sjukdom {utrum}

volume_up
1. medicinvetenskap
Alzheimers sjukdom
Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (
European initiative on Alzheimer's disease and other dementias (
Ni borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
You should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
Alzheimers sjukdom är en stor utmaning för det europeiska samhället.
Alzheimer's disease is a major challenge to European society.

Användningsexempel för "Alzheimers sjukdom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
You should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
SwedishLåt mig ge ett exempel på något som påverkar oss alla: Alzheimers sjukdom.
Let me take an example of something which affects us all: Alzheimer's disease.
SwedishJag stöder till fullo det här betänkandet om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
I fully support this project on Alzheimer's disease and other dementia diseases.
SwedishAlzheimers sjukdom kan vara ett av de huvudteman som vi ger oss i kast med.
Alzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
SwedishAlzheimers sjukdom var och är huvudorsaken till demens i alla länder.
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
SwedishJag har av djupaste övertygelse röstat för det här initiativbetänkandet om Alzheimers sjukdom.
I have voted emphatically in favour of this own-initiative report on Alzheimer's.
SwedishEnligt min uppfattning har EU inte tagit Alzheimers sjukdom riktigt på allvar.
I do not think that the EU has taken Alzheimer's disease seriously.
SwedishFör första gången någonsin arbetar 23 länder tillsammans för att angripa Alzheimers sjukdom.
For the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
SwedishJag kommer att tala om Alzheimers sjukdom och andra typer av demenssjukdomar.
Mr President, I am going to talk about Alzheimer's disease and other forms of dementia.
SwedishDet finns dock fall av Alzheimers sjukdom i EU som är underdiagnostiserade.
However, there are cases of Alzheimer's disease in the European Union which are undiagnosed.
SwedishJag vet att Europaparlamentet ger hög prioritet åt kampen mot Alzheimers sjukdom.
I know that the European Parliament gives high priority to the fight against Alzheimer's disease.
SwedishDet finns så mycket att säga om Alzheimers sjukdom.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, there is so much to say on Alzheimer's disease.
SwedishAlzheimers sjukdom och andra former av demens är ett mycket svårt problem för samhället.
Alzheimer's disease and dementias are a very big issue for society.
SwedishAlzheimers sjukdom drabbar inte bara de sjuka utan också de personer som vårdar dem.
Indeed, Alzheimer's disease affects not only the sufferers, but all those who care for them, too.
SwedishEuropeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (
European initiative on Alzheimer's disease and other dementias (
SwedishNästan 10 miljoner européer lider av demens, varav de allra flesta av Alzheimers sjukdom.
Almost 10 million Europeans suffer from mental disorders, in particular, Alzheimer's disease.
SwedishJag stöder förbehållslöst den här frågorna om Alzheimers sjukdom.
I fully support this series of questions regarding Alzheimer's disease.
SwedishJag skulle vilja begränsa mina kommentarer till att endast gälla Alzheimers sjukdom.
Madam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
SwedishMan uppskattar att det kostar mer än 100 miljarder euro per år att behandla Alzheimers sjukdom.
It is estimated that it costs more than EUR 100 billion a year to treat Alzheimer's disease.
SwedishJag vill också tala om Alzheimers sjukdom.
(CS) Mr President, I would also like to talk about Alzheimer's disease.

Liknande översättningar för "Alzheimers sjukdom" på engelska

sjukdom substantiv
överföring av sjukdom substantiv
English
lindrig sjukdom substantiv
English
på grund av sjukdom adverb
bipolär sjukdom substantiv
långvarig sjukdom substantiv