"Alzheimers" - Engelsk översättning

SV

"Alzheimers" på engelska

EN

"Alzheimer" på svenska

SV

Alzheimers {utrum}

volume_up
1. medicinvetenskap
Alzheimers
Han studerade patienter med Alzheimers som hade frontallobsdegeneration.
And he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Ni borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
You should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (
European initiative on Alzheimer's disease and other dementias (
EN

Alzheimer {egennamn}

volume_up
1. medicinvetenskap
Alzheimer
Priorities in the fight against Alzheimer's disease (written declaration): see Minutes
Prioriteringar i kampen mot sjukdomen Alzheimer (skriftlig förklaring): se protokollet
He may have Alzheimer's or Parkinson's or diabetes.
Han kanske har Alzheimer eller Parkinson eller diabetes.
As Europe's population becomes older, the impact of Alzheimer's will become deeper too.
I takt med att EU:s befolkning blir äldre kommer även alzheimer genomslagskraft att bli större.

Användningsexempel för "Alzheimers" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
You should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
SwedishDet som jag sa om Alzheimers skulle även kunna gälla cancer, som splittrar familjer.
What I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
SwedishLåt mig ge ett exempel på något som påverkar oss alla: Alzheimers sjukdom.
Let me take an example of something which affects us all: Alzheimer's disease.
SwedishVerkligheten är den att de stora fasorna i form av sjukdomar är cancer och Alzheimers.
The reality is that the big dreads in terms of diseases are cancer and Alzheimer's.
SwedishJag stöder till fullo det här betänkandet om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
I fully support this project on Alzheimer's disease and other dementia diseases.
SwedishHan studerade patienter med Alzheimers som hade frontallobsdegeneration.
And he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
SwedishAlzheimers sjukdom kan vara ett av de huvudteman som vi ger oss i kast med.
Alzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
SwedishAlzheimers sjukdom var och är huvudorsaken till demens i alla länder.
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
SwedishJag har av djupaste övertygelse röstat för det här initiativbetänkandet om Alzheimers sjukdom.
I have voted emphatically in favour of this own-initiative report on Alzheimer's.
SwedishEnligt min uppfattning har EU inte tagit Alzheimers sjukdom riktigt på allvar.
I do not think that the EU has taken Alzheimer's disease seriously.
SwedishFör första gången någonsin arbetar 23 länder tillsammans för att angripa Alzheimers sjukdom.
For the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
SwedishJag kommer att tala om Alzheimers sjukdom och andra typer av demenssjukdomar.
Mr President, I am going to talk about Alzheimer's disease and other forms of dementia.
SwedishDet finns dock fall av Alzheimers sjukdom i EU som är underdiagnostiserade.
However, there are cases of Alzheimer's disease in the European Union which are undiagnosed.
SwedishJag vet att Europaparlamentet ger hög prioritet åt kampen mot Alzheimers sjukdom.
I know that the European Parliament gives high priority to the fight against Alzheimer's disease.
SwedishDet är också den största riskfaktorn för starr, vilket bara är som Alzheimers i ögat.
It’s also the biggest risk factor for glaucoma, which is just Alzheimer’s disease of the eye.
SwedishDet finns så mycket att säga om Alzheimers sjukdom.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, there is so much to say on Alzheimer's disease.
SwedishAlzheimers sjukdom och andra former av demens är ett mycket svårt problem för samhället.
Alzheimer's disease and dementias are a very big issue for society.
SwedishAlzheimers sjukdom drabbar inte bara de sjuka utan också de personer som vårdar dem.
Indeed, Alzheimer's disease affects not only the sufferers, but all those who care for them, too.
SwedishEuropeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (
European initiative on Alzheimer's disease and other dementias (
SwedishNästan 10 miljoner européer lider av demens, varav de allra flesta av Alzheimers sjukdom.
Almost 10 million Europeans suffer from mental disorders, in particular, Alzheimer's disease.