"alumner" - Engelsk översättning

SV

"alumner" på engelska

EN
SV

alumner {utrum}

volume_up
alumner
LTUs alumnnätverk består idag av mer än 30,000 alumner spridda över hela världen.
LTU alumni network today consists of more than 30 000 alumni spread all over the world.
Det visade sig vara väldigt lyckat och en form som många alumner uppskattade!
It proved to be very successful and a form that many alumni appreciated!
Onsdagen den 30 maj träffades nära 120 alumner på Clarion Sign i Stockholm
Wednesday 30 May, nearly 120 alumni met at Clarion Sign in Stockholm

Användningsexempel för "alumner" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLTUs alumnnätverk består idag av mer än 30,000 alumner spridda över hela världen.
LTU alumni network today consists of more than 30 000 alumni spread all over the world.
SwedishLäs mer här om hur du som företagare kan komma i kontakt med våra alumner.
Read more here about how you as a business can get in touch with our alumni.
SwedishDet visade sig vara väldigt lyckat och en form som många alumner uppskattade!
It proved to be very successful and a form that many alumni appreciated!
SwedishMöt våra alumner, tidigare studenter, från Ljudteknikprogrammet vid LTU i Piteå.
Meet our alumni, former students, from the Audio Technology program at the university in Piteå.
SwedishOnsdagen den 30 maj träffades nära 120 alumner på Clarion Sign i Stockholm
Wednesday 30 May, nearly 120 alumni met at Clarion Sign in Stockholm
SwedishHär ser du var några av våra tidigare datornätverksstudenter (alumner) arbetar idag.
Here you can see where some of our former computer Networking students (alumni) is working today.
Swedishen uppföljning av alumner disputerade vid Luleå tekniska universitet 2007-2011
a follow up of alumni doctorate at Luleå University 2007-2011
SwedishÖver 100 deltagare var med vid jubileumsdagen för alumner och fd anställda den 15 oktober.
Over 100 participants attended the anniversary date of the alumni and former employees on October 15.
SwedishVi har idag över 30 000 alumner inom olika utbildningsområden som är spridda över hela världen.
We currently have over 30 000 alumni in various fields of study that are scattered all over the world.
SwedishÄr ni intresserade av att möta utexaminerade LTU studenter ( Alumner) som har varit ute några år i arbetslivet?
Are you interested to meet graduates LTU students (alumni) who have been out a few years of work?
SwedishTre alumner och kring sjuttio studenter träffade varandra, utbytte idéer och frågor kring arbetslivet.
Three alumni and about seventy students met each other, exchanged ideas and questions about the world of work.
SwedishMusikhögskolans studenter arrangerar Midvinterfestivalen där lärare, gästlärare och alumner uppträder under fem dagar.
Students organize the Midwinter festival where teachers, guest lecturers and alumni appear for five days.
SwedishMusikhögskolans studenter arrangerar återigen Midvinterfestivalen där lärare, gästlärare och alumner uppträder under fem dagar.
Academy students stage again midwinter where teachers, guest lecturers and alumni appear for five days.
SwedishVåra alumner är spridda över hela världen.
SwedishTräffa LiU-alumner i Göteborgsområdet.
SwedishLiU arbetar också med fundraising i LiU Fund of U, som är en fond där LiU-alumner och andra vänner kan bidra till framtidens LiU.
LiU is also working with fundraising in LiU Fund of U, a fund in which LiU alumni and other associates can contribute to the future of LiU.
SwedishLuleå tekniska universitet arrangerar som enda svenska lärosäte regelbundet träffar, från Kiruna i norr till Malmö i söder, för våra alumner.
Luleå University of Technology organizes the only Swedish university regularly hits, from Kiruna in the north to Malmö in the south, for our alumni.
SwedishZooma in och klicka på en punkt så får du se hur många av LTUs alumner som bor där, vilka utbildningar som är vanligast och de företag där flest alumner arbetar.
Zoom in and click on a dot to view how many of LTU alumni who live there, the educational program that is most common and the companies where most of our alumni are working.