"altitud" - Engelsk översättning

SV

"altitud" på engelska

EN

"altitude" på svenska

volume_up
altitude {substantiv}
volume_up
altitudes {enb. plur.}
SV
SV

altitud {utrum}

volume_up
altitud (även: höjd, höjd över havet)
Det visar att det går att utvinna energi med ’High altitude wind power’-konceptet.
It shows that it is possible to harness energy using the ’High altitude wind power’ concept.”
EN

altitude {substantiv}

volume_up
So I was at my minimum altitude in that vector -- fast -- so I pulled that.
Så jag var på min lägsta höjd och i den riktningen -- snabbt -- så jag drog den.
In ballooning, or in life, how do we change altitude?
I ballongflygande, eller i livet, hur ändrar vi vår höjd?
And then I stabilize, and according to my altitude, I continue on two or three engines.
För att sedan stabilisera mig, och beroende på min höjd, fortsätter jag på två eller tre motorer.
altitude
It shows that it is possible to harness energy using the ’High altitude wind power’ concept.”
Det visar att det går att utvinna energi med ’High altitude wind power’-konceptet.

Synonymer (engelska) till "altitude":

altitude