"alternativ energi" - Engelsk översättning

SV

"alternativ energi" på engelska

SV

alternativ energi {utrum}

volume_up
alternativ energi
Angående: Forsknings- och utvecklingsfond för alternativ energi
Subject: Alternative energy research and development fund
Vi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
We must put alternative energy on the path towards competitiveness.
Vi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
Alternative energy sources are vital for our future.

Användningsexempel för "alternativ energi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi går i bräschen för förnybar och alternativ energi, men det är dyrt att använda den.
The renewable and alternative sources of energy we advocate are expensive.
SwedishVi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
We must put alternative energy on the path towards competitiveness.
SwedishAngående: Ökad konkurrenskraft med hjälp av alternativ energi
Subject: Enhancing competitiveness through alternative energies
SwedishAngående: Forsknings- och utvecklingsfond för alternativ energi
Subject: Alternative energy research and development fund
SwedishVi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
Alternative energy sources are vital for our future.
SwedishTänker ni stödja frivilliga eller obligatoriska mål när det gäller alternativ energi och biomassa?
Do you intend to support voluntary or compulsory targets where alternative energy and biomass are concerned?
SwedishEU föreslog vid toppmötet i Johannesburg en ökning av produktionen av alternativ energi med 15 procent fram till 2010.
At the Johannesburg Summit a 15% increase in the production of alternative energy sources by 2010 was proposed.
SwedishEU föreslog vid toppmötet i Johannesburg en ökning av produktionen av alternativ energi med 15 procent fram till 2010.
At the Johannesburg Summit a 15 % increase in the production of alternative energy sources by 2010 was proposed.
SwedishMin regering tillkännagav nyligen avsikten att utveckla Nordirland till ett expertcenter för alternativ energi.
My government recently announced its intention to develop Northern Ireland as a centre of excellence in alternative energy.
SwedishVi behöver alltså ett system med stimulansåtgärder för att främja investeringar i alternativ energi och skapa lönande marknader.
So we need a fabric of incentives to encourage alternative energy investments and create profitable markets.
SwedishAlternativ energi möjliggör den mest lönsamma och miljömässigt godtagbara användningen av mark för annat än livsmedel.
Alternative energy provides the opportunity for the most profitable and environmentally acceptable non-food use of land.
SwedishVi behöver alltså ett system med stimulansåtgärder för att främja investeringar i alternativ energi och skapa lönande marknader.
This communication will be a good opportunity to evaluate the many different support schemes which actually exist in Europe.
SwedishEU ska också ekonomiskt stödja nya projekt på området för alternativ energi, och detta inbegriper vindenergisektorn.
The European Union is also going to financially support new projects in the field of alternative energy, and this includes the wind energy sector.
SwedishDet är hög tid att vi inte bara undersöker och främjar alternativ teknik för förnybar energi, utan också inför den i högre utsträckning.
It is high time for us not only to research and promote alternative renewable energy technologies, but also to implement them more widely.
SwedishAtt kommissionen tänker om i riktning mot alternativ energi är uppenbart, och det kommer att påverka unionens kommande utveckling positivt.
A rethink on the part of the Commission towards alternative energies is plain to see and will positively affect the Union's future development.
SwedishFöljaktligen skall forskning och utveckling på området alternativ energi genomföras och finansieras inom ramen för ramprogrammet.
Consequently, research and development in the field of alternative energy sources is conducted and funded within the framework of the framework programme.
SwedishVilken ändring i budgeten kommer att frigöra medel för att göra alternativ energi åtminstone likvärdig med kärnkraften?
What shift in the budget will move funds to renewables in order, at least, to put them on a par with nuclear energy?
SwedishFörslaget att undersöka transport, alternativ energi och turism som sektorer inom vilka innovativa åtgärder kan vidtas är värt beaktande.
The proposals to examine transport, alternative energy and tourism as sectors where innovative measures could be applied are worthy of consideration.
Swedish.– Det gläder mig att se att Lissabonstrategin också omfattar användningen av alla former av alternativ energi, som därför måste främjas.
   . I am glad to see that the Lisbon strategy also covers the use of all forms of alternative energy, which must therefore be promoted accordingly.
SwedishDetta innebär dock inte att Europeiska unionen inte bör göra mer för att främja användningen av alternativ energi samt energikällor som är säkrare och renare.
That does not mean, however, that the European Union should not do more to promote the use of alternative energies and safer and cleaner energies.

Liknande översättningar för "alternativ energi" på engelska

alternativ substantiv
alternativ adjektiv
energi substantiv
alternativ kultur substantiv
ren energi substantiv
potentiell energi substantiv
förnybar energi substantiv