SV

alteration {enbart pluralis}

volume_up
1. musik
alteration
EN

alteration {substantiv}

volume_up
1. allmänt
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Detta är ingen ändring av innehållet, utan en rent teknisk ändring.
It is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
Jag minns att denna ändring inte gjordes under mötet.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
En andra ändring gäller begränsningen av användningen av kapitel-2-flygplan.
An alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
I Kyoto har det också blivit en förändring; i stället för tre är det nu sex gaser som räknas in för reduktionen.
We feel that Amendments Nos 9 and 10 can be partially accepted, with a slight alteration which does not change them fundamentally.
Vi tycker att ändringsförslag 9 och 10 delvis kan godtas, det vill säga, genom en liten förändring som inte förändrar deras karaktär.
What, in other words, we are concerned with here is a quite extensive alteration to the incentive measures which, in a way, were good enough originally.
Det rör sig med andra ord om en ganska omfattande förändring av de pådrivande åtgärderna, vilka i och för sig var tillräckligt bra från början.
alteration
He mentioned that he proposes to make a slight alteration to one amendment by Mr van den Berg.
Han nämnde att han föreslår en viss modifiering av ett ändringsförslag av van den Berg.
2. musik
alteration

Synonymer (engelska) till "alteration":

alteration
altered