"altarring" - Engelsk översättning

SV

"altarring" på engelska

EN

"altar" på svenska

volume_up
altar {substantiv}
SV
SV
volume_up
altar rail {substantiv}
volume_up
high altar {substantiv}
SV

altarring {utrum}

volume_up
1. religion
altarring
EN

altar {substantiv}

volume_up
altar
And you are sacrificing it on the altar of questionable multinational interests.
Och ni offrar denna på de ljusskygga multinationella intressenas altare.
We cannot sacrifice human rights on the altar of energy policy.
Vi kan inte offra de mänskliga rättigheterna på energipolitikens altare.
We do not want Europe to be sacrificed on the altar of government stinginess!
Vi vill inte att EU offras på de knussliga regeringarnas altare!

Synonymer (engelska) till "altar":

altar