"alt" - Engelsk översättning

SV

"alt" på engelska

EN
EN
EN
EN

"alt-right" på svenska

volume_up
alt-right {substantiv}
SV

alt {utrum}

volume_up
1. "kvinnlig (kör)stämma i lågt läge"
alt (även: altstämma)
volume_up
alto {substantiv}
EN

alt-right {substantiv}

volume_up
1. politik

Användningsexempel för "alt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMedborgarna, åtminstone i mitt land, har alt mindre förståelse för er politik.
After all, people, especially in my country, are increasingly mystified by your policy.
SwedishMöjlighet 1: håll ner Alternativ Alt -tangenten och klicka på hyperlänken.
Click on the hyperlink all the while keeping the (Option) (Alt) key pressed.
SwedishOm du håller ner Alternativ Alt -tangenten, avslutas kurvan också stängs kurvan.
When completing the last click holding down Options Alt finishes the curve closes the curve.
SwedishTryck först på AltGr, sedan den första modifiern, sedan den andra modifiern.
First press (Alt Gr), then the first modifier, then the second modifier.
SwedishDu kan även klicka på tabellfliken och samtidigt hålla ner Kommando Alt -tangenten.
Alternatively, click the sheet tab while pressing the Command Alt key.
SwedishSamtidigt blir lokala tvister om naturresurser alt häftigare.
In addition, local disputes regarding natural resources are increasingly fierce.
SwedishOm Du håller ned Alternativ Alt -tangenten förbinds inte den nya punkten med den senaste.
If you hold down the Options Alt key, the new point will not be connected to the last point.
SwedishJag tror att det ur humanitär synpunkt framför alt handlar om ett samordningsproblem.
I actually believe that, from the humanitarian point of view, the problem is one of coordination.
SwedishMarkera länken, eventuellt med tecknen före och efter, eller med Alternativ Alt -tangenten nedtryckt.
Select the link with the character before and after or by pressing Option Alt.
SwedishHåll ner Alternativ Alt -tangenten och tryck på den högra piltangenten.
Hold down the (Option) (Alt) key, and press the right arrow key.
SwedishOm Du vill kopiera håller Du ned tangenten Alternativ Alt samtidigt som Du drar.
To copy, press the (Option) (Alt) key while dragging.
SwedishNär Du vill flytta rader och kolumner använder Du Alt-tangenten som startsignal.
The (Alt) key initiates moving of lines and columns.
SwedishHåll ner Alternativtangenten Alt-tangenten och klicka på hyperlänken.
Hold down the Option key (Alt) key and click on the hyperlink.
SwedishOm du inte hittar Hjälp-menyn trycker du på Alt. Då visas menyerna.
If you don't see the Help menu, press Alt to show the menus.
SwedishOm du vill flytta en ikon håller du ner Alternativ Alt -tangenten och drar ikonen till den nya platsen.
To move an icon keep the Option key (Alt) key pressed and drag the icon to its new position.
SwedishOm du vill klicka på objektet för att redigera det måste du hålla ned Alternativ Alt -tangenten när du klickar.
Hold down the Options Alt key when you click the object in order to edit it.
SwedishOm Du vill flytta objektet, så använder Du motsvarande piltangent tillsammans med Alternativ Alt -tangenten.
To move the object completely, use the appropriate arrow key plus the (Option) (Alt) key.
SwedishHåll ner Alternativ Alt -tangenten tillsammans med skifttangenten och tryck på den högra piltangenten.
Now, hold down the (Option) (Alt) key together with the Shift key and press the right arrow key.
SwedishGenom att klicka med Alternativ Alt -tangenten nedtryckt markerar Du nästa objekt på samma plats.
If you click by holding down the (Option) (Alt) key, you will select the next object in the same place.
SwedishTryck på Alternativ Alt -tangenten och skifttangenten samtidigt, så flyttas den vänstra eller övre kanten.
If you press the Shift key as well as (Option) (Alt), the left-hand or upper edge will be moved.