"alstrande" - Engelsk översättning

SV

"alstrande" på engelska

SV

alstrande {neutrum}

volume_up
alstrande (även: skapande, uppkomst, upprinnelse)

Användningsexempel för "alstrande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMitt stöd till alstrande av ren energi gäller inte för detta tillägg.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
SwedishDetta leder till försök att räkna fler former för alstrande av elektricitet till ren energi.
This leads to attempts to include more forms of electricity generation with clean energy.
SwedishNu är vi på väg mot att internationella koncerner, som demokratin inte har något som helst inflytande över, svarar för alstrande och distribution.
Now, we are on our way to the generation and distribution by international concerns on which democracy has no effect whatsoever.
SwedishInte när kompromissen innebär att sektorer som representerar hela 96 procent av de utsläpp som inte härrör från alstrande av energi ska ges en 100-procentig fri fördelning av tillstånd.
Not when that compromise means that sectors representing fully 96% of the non-power emissions are to be given 100% free allocation of permits.
SwedishSamtidigt behöver vi decentraliserade åtgärder, upplysning, utbildning av människorna, som direkt eller indirekt deltar i antropogent alstrande av metan.
At the same time, we also need decentralized action, enlightenment, we need to educate the people who now participate directly or indirectly in the human production of methane.
Lär dig andra ord