"alm" - Engelsk översättning

SV

"alm" på engelska

EN
EN

"alms" på svenska

volume_up
alms {substantiv}
SV

alm {utrum}

volume_up
1. "latin ulmus glabra", botanik
alm
volume_up
elm {substantiv} (the tree ulmus glabra)
EN

alms {pluralis}

volume_up
alms (även: charity)
This funding should not resemble alms given by the wealthy to the poor.
Dessa medel bör inte likna de allmosor som de rika ger till de fattiga.
Are we going to reduce our authors to medieval minstrels who can play in the middle of the street, with a cap on the floor hoping someone will give them alms?
Ska vi reducera våra upphovsmän till medeltida gycklare som får spela mitt i gatan med en mössa på marken i hopp om att någon ska ge dem allmosor?
We cannot stand by while child allowances and the like are basically only alms for families with children, which are quite clearly discriminated against by social security and pension systems.
Vi kan inte bara titta på när barnbidragen m.m. i princip bara utgör allmosor för barnfamiljerna, som helt klart diskrimineras i de sociala trygghets- och pensionssystemen.