"alltsedan dess" - Engelsk översättning

SV

"alltsedan dess" på engelska

EN
SV

alltsedan dess {adverb}

volume_up
alltsedan dess (även: sedan dess)
Alltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.
Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
Vi uppnådde en enhällig ståndpunkt i frågan redan 2006 och vi har stått fast vid den alltsedan dess.
We reached a unanimous position on this as early as 2006 and have maintained it ever since.
Alltsedan dess har Guernica varit en universell symbol för fred och motstånd.
Ever since, Guernica has been a universal symbol for peace and resistance.

Användningsexempel för "alltsedan dess" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.
Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
SwedishAlltsedan dess har Guernica varit en universell symbol för fred och motstånd.
Ever since, Guernica has been a universal symbol for peace and resistance.
SwedishVi uppnådde en enhällig ståndpunkt i frågan redan 2006 och vi har stått fast vid den alltsedan dess.
We reached a unanimous position on this as early as 2006 and have maintained it ever since.
SwedishEU har genom den fredsbevarande resursen för Afrika stött AMIS alltsedan dess insatser inleddes.
The EU has supported AMIS since the launch of its operation through the African Peace Facility (APF).
SwedishJag har hållit ett vakande öga på frågan alltsedan dess.
I have kept a watching brief on the issue ever since.
SwedishAlltsedan dess har frågan blockerats i rådet, som har förhalat den föreslagna reformen i över två år.
Since then, the matter has been blocked in the Council, which has sat on the proposed reform for over two years.
SwedishAlltsedan dess har vi detta krav på burden sharing .
Since then there have been calls for burden-sharing.
SwedishAlltsedan dess har vi detta krav på burden sharing.
Since then there have been calls for burden-sharing.
SwedishSom en följd av deras uppoffringar har också universiteten fått sin frihet och har åtnjutit den alltsedan dess.
As a result of their sacrifice, universities have gained their freedom too, which they have enjoyed ever since.
SwedishTibet ockuperades och invaderades av kinesiska trupper 1949 och alltsedan dess är landet ockuperat och koloniserat av kineserna.
Tibet is occupied, Tibet was invaded by Chinese troops in 1949 and since then has been occupied and colonised by the Chinese.
SwedishAlltsedan dess har landets historia inneburit ett fruktansvärt lidande, och vi borde ställa oss frågan: Vad är Afghanistan?
Since that time, this country has had a terrible history of suffering, and we ought to ask ourselves the question: what is Afghanistan?
SwedishAlltsedan dess har hon utan avbrott fortsatt att bedriva sin feministiska kamp, genom tidningar, artiklar, böcker och många offentliga framträdanden.
Since then, Mrs El Saadawi has ceaselessly pursued her feminist struggle, in newspapers, articles, books and by maintaining a considerable public presence.
SwedishFör det andra vill jag betona att Spanien har varit medlem i Europeiska unionen sedan år 1986 och denna institutionella ram har respekterats alltsedan dess.
Secondly, I would like to point out that Spain has been a Member of the European Union since 1986 and since then this institutional framework has been respected.
SwedishEnligt det här konceptet föreslås harmoniserade gemensamma regler alltsedan dess bara för hälso - och konsumentskydd, för miljöskydd och för rena handelspraxis.
Since the adoption of that concept, harmonised common rules have been proposed in regard only to health and consumer protection, environmental protection and sound commercial practice.

Liknande översättningar för "alltsedan dess" på engelska

alltsedan preposition
English
dess pronomen
English