"alltnog" - Engelsk översättning

SV

"alltnog" på engelska

EN

Användningsexempel för "alltnog" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlltnog, det är detta jag kritiserar, bland annat, i det dokument som vi har röstat om.
This is my minor criticism of the document we have voted on.
SwedishAlltnog, à propos de olika uppfattningar jag nämnde.
Well, I mentioned that there are a number of views.
SwedishAlltnog, i denna revolutionerande fas kommer många frågor att omvärderas, frågor som är viktiga för Europeiska folkpartiets grupp.
Now, at this time of revolution, a large number of issues dear to the European People' s Party must be reassessed.
SwedishAlltnog. Samtidigt som jag förklarar att jag stöder Peijs betänkande, så begär jag att man upprättar en riktig europeisk bank.
Well then, I would like to declare my support for the Peijs report and call for a European Bank to be established in practice.
SwedishAlltnog, bland de tjugosju stater som har ratificerat Romstadgan återfinns åtta stater som är medlemsstater i Europeiska unionen, medan sju fattas.
However, the twenty-seven countries which have ratified the Treaty of Rome include eight Member States of the European Union, while the other seven have failed to respond to the call.