"alltihop" - Engelsk översättning

SV

"alltihop" på engelska

SV

alltihop {pronomen}

volume_up
Vi hade precis börjat komma ifrån det och nu har kammaren röstat tillbaka alltihop.
We were just beginning to get away, and now this House has voted to bring it all back.
Alltihop började med en utpräglad bankkris som omfattade investeringsbankerna.
All of this began with a genuine banking crisis which included the investment banks.
Det speciella med detta yttrande är att alltihop ändå har kunnat sammanföras.
The merit of this opinion is that it has drawn all the threads together.
Vi godkänner alltihop som en helhet, men är emot att man plockar russinen ur kakan.
We agree with everything as a whole but we do not agree with cherry-picking
Det är en fråga som hotar att förlama alltihop inom en snar framtid.
This is something which looks set to bring everything grinding to a halt in the very near future.
.– Detta betänkande behandlar en rad frågor som är så vittfamnande att det är omöjligt att täcka alltihop under denna korta röstförklaring.
The report before us poses such a vast array of questions that it would be impossible to cover everything in this short explanation of vote.
alltihop (även: del, allt, massa, område, mängd, gäng, plats, öde, andel, tomt)
volume_up
lot {substantiv}
Det här är en Musse Pigg-församling, och vi kommer att förlora alltihop.
This is a Mickey Mouse assembly, and we are going to lose the lot.

Användningsexempel för "alltihop" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlltihop började med en utpräglad bankkris som omfattade investeringsbankerna.
All of this began with a genuine banking crisis which included the investment banks.
SwedishVi godkänner alltihop som en helhet, men är emot att man plockar russinen ur kakan.
We agree with everything as a whole but we do not agree with cherry-picking
SwedishVi hade precis börjat komma ifrån det och nu har kammaren röstat tillbaka alltihop.
We were just beginning to get away, and now this House has voted to bring it all back.
SwedishVi godkänner alltihop som en helhet, men är emot att man plockar russinen ur kakan.
Seven out of ten citizens in Slovakia know very little about the EU and its structure.
SwedishDet visar naturligtvis att alltihop ändå tar lite längre tid än man skulle kunna tro.
This illustrates that it sometimes all takes longer sometimes than expected.
SwedishDärför förordar jag liksom min grupp starkt att vi förkastar alltihop.
That is why I strongly urge – as does my group – that we reject the whole thing.
SwedishDet speciella med detta yttrande är att alltihop ändå har kunnat sammanföras.
The merit of this opinion is that it has drawn all the threads together.
SwedishTvår vi våra händer inför alltihop, eftersom det inte var det här vi ville?
Do we wash our hands of the whole situation, because we did not want it?
SwedishDenna ändlösa kris kommer att förstöra det federala projektet - skattesamarbetet och alltihop.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
SwedishSå dom sopade upp alltihop och satte det i förvar på polishögkvarteret.
And they swept it all up and put it into custody at police headquarters.
SwedishDet skulle vara bättre om vi hade något som gällde för alltihop.
It would be better if we had something that was enforceable throughout the world.
SwedishSedan har juristerna kastat sig över den och verkligen gjort ordentlig pannkaka av alltihop.
The lawyers then set to and in effect made a real dog's breakfast of it.
SwedishEftersom ändringen gäller alltihop måste vi alltså först rösta om den.
We therefore need, as the amendment applies to the whole, to vote first on the corrigendum.
SwedishDet här är en Musse Pigg-församling, och vi kommer att förlora alltihop.
This is a Mickey Mouse assembly, and we are going to lose the lot.
SwedishDe vill säga, "Jag stod där, och helt plötsligt var alltihop glasklart i mitt sinne."
They want to say, "There I was, I was standing there and I had it all suddenly clear in my head."
SwedishDet är alltså egentligen alltihop saker som bevisar att avregleringen satt marknaden i rörelse.
All these aspects demonstrate that liberalisation has stirred the market.
SwedishMen om det ska vara frivilligt kan vi lika gärna glömma alltihop.
Well, if we make it voluntary, we might as well forget the whole thing.
SwedishSå länge alltihop inte når fram till kommissionen kan det kvitta.
As long as all this does not affect the Commission, it does not matter.
SwedishNär man har så många begåvade spelare... och sen kastar bort alltihop.
When you assemble the kind of talent that we have here, and then you just throw it away like that.
SwedishVi reagerar emellertid alltid utan någon närmare eftertanke och glömmer sedan snabbt alltihop.
We react, though, always and only on the spur of the moment, and promptly forget all about it.

Synonymer (svenska) till "alltihop":

alltihop