"alltid samma" - Engelsk översättning

SV

"alltid samma" på engelska

SV

alltid samma {adverb}

volume_up
alltid samma
Det är alltid samma gamla visa och det är alltid samma gamla refräng ni sjunger för oss här i kammaren.
It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.
Ramen har alltid samma placering i förhållande till sidmarginalerna.
Frame has always the same position in relation to the page margins.
Mänskligt lidande, oberoende av var det pågår, är alltid samma sak för individen.
Human suffering, regardless of where it happens, is always the same when it comes to the individual.

Användningsexempel för "alltid samma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishLiksom med alla nära partnerskap har vi inte alltid samma uppfattning i alla frågor.
Like all close partnerships, we do not agree on all issues at all times.
SwedishDet irriterar er, ni kommer alltid dragande med samma gamla sak.
Yes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.
SwedishAnnars, tror jag, kommer vi alltid att hamna i samma återvändsgränd.
Otherwise, I think we shall be running into the same dead end again and again.
SwedishI situationer som denna dyker alltid samma fråga upp: Vad kan vi göra?
In situations like this the same question always comes up: what can we do?
SwedishNär vi talar om avreglering och avreglering av tjänster säger vi alltid samma sak.
When talking about liberalisation and the liberalisation of services, we always say the same thing.
SwedishMänskligt lidande, oberoende av var det pågår, är alltid samma sak för individen.
Human suffering, regardless of where it happens, is always the same when it comes to the individual.
SwedishMen alltid samma gamla fråga: Varför behövde det gå så här långt?
But we keep coming back to the same question: why did things have to get to this stage?
SwedishDet är inte alltid samma sak, men vi måste ta hänsyn till detta problem i vårt samhälle.
They are not always the same thing, but we need to have regard to this problem in our society.
SwedishLiksom med alla nära partnerskap har vi inte alltid samma uppfattning i alla frågor.
This is the root of the political problem which now faces us.
SwedishMan arbetar för flera arbetsgivare och inte alltid i samma land.
Indeed, they are working for several, and not always in the same country.
SwedishCookies är alltså särskilt praktiska om du alltid brukar använda samma dator och webbläsare.
Therefore, cookies are especially helpful if you typically use the same computer and browser.
SwedishRamen har alltid samma placering i förhållande till sidmarginalerna.
Frame has always the same position in relation to the page margins.
SwedishEmellertid är det klart att morden alltid följer samma mönster.
It is clear, however, that the murders always follow the same pattern.
SwedishOm vi titta på flyktingströmmarna så kan vi konstatera att det alltid är samma länder som drabbas.
If you look at refugee movements, you will see that they always affect the same countries.
SwedishDen sociala dialogen på gemenskapsnivå tar sig inte alltid samma uttrycksformer.
Mr President, the social dialogue at Community level does not always take unambiguous form.
SwedishDet är alltid samma procedur, där vi redogör för vår uppfattning och rådet inte reagerar.
It is always the same procedure, whereby we make our points clear and the Council fails to respond.
SwedishErfarenheten har visat att alla tre institutionerna alltid har gått i samma riktning för EU.
Experience has shown that all three Institutions have always gone in the same direction for Europe.
SwedishUnder de trettiotal inlägg vi just lyssnat till har vi i grunden nästan alltid hört samma sak.
All thirty or so speakers so far have said much the same thing.
SwedishVid varje möte har vi alltid möjlighet att säga samma sak.
Mr President, ladies and gentlemen, we always have the option of saying the same thing at every meeting.

Liknande översättningar för "alltid samma" på engelska

samma tal
English
samma adjektiv
English
alltid adverb
alltid vara tillgänglig