"alltför generös" - Engelsk översättning

SV

"alltför generös" på engelska

EN
SV

alltför generös {adjektiv}

volume_up
alltför generös (även: påkostad, överdådig, slösaktig, slösande)

Användningsexempel för "alltför generös" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå vi röstade emot punkt 2b, inte för att vi motsätter oss reformen utan för att det är en alltför generös reformmodell.
So we voted against paragraph 2(b), not because we oppose reform but because it is too generous a model for reform.
SwedishFör det femte har ni erkänt att det inte gick att nå en överenskommelse i juni i fjol, på grund av att budgetplanen var alltför generös.
Fifthly, you have accepted that an agreement was not reached last June, because the financial perspective was too generous.
SwedishJag har varit synnerligen generös med Kellet-Bowman eftersom vi två delar på fredagarna, men jag kan inte vara alltför generös.
I have been far too generous with Mr Kellett-Bowman because he and I work together on Fridays, but I cannot allow myself to continue in this vein.
SwedishDe pengar vi sparat kommer att göra det möjligt att skapa fler arbetstillfällen, eftersom det inte kan förnekas att EU är en alltför generös arbetsgivare.
The money saved will make it possible to create more jobs, as it cannot be denied that the EU is an over-generous employer.
SwedishNär det gäller avfallsanläggningarna är definitionen alltför vek och alltför generös mot industrin vilket riskerar att skapa vissa kryphål.
When it comes to waste plants, the definition is too weak and too generous towards the industry, and this is in danger of creating certain loopholes.
SwedishSå vi röstade emot punkt 2b, inte för att vi motsätter oss reformen utan för att det är en alltför generös reformmodell.
However, as we said in the debate leading up to the decision on 3 and 4 June, the text that was approved then is unduly extensive in the privileges and immunities it prescribes.
SwedishJag har, mina damer och herrar, ofta varit generös i detta avseende, kanske alltför generös, men finansministrarna har aldrig gett mig något utrymme i denna fråga.
I have very often been generous in this direction, ladies and gentlemen – perhaps too much so – but the finance ministers have never given me any leeway in the matter.
SwedishJag skulle dock varna för frestelsen att utnyttja finansiering från områden såsom jordbruk och energi som behöver pengarna, medan andra områden verkar ha fått en alltför generös tilldelning.
I would nonetheless warn against the temptation to draw on funds from areas such as agriculture and energy, which are in need of money while other sectors appear to have been funded too generously.

Liknande översättningar för "alltför generös" på engelska

alltför adverb
generös adjektiv
alltför kort adjektiv
English
alltför eftergiven adjektiv
English
alltför utförlig adjektiv
English
alltför låg beräkning substantiv
alltför mycket adverb
English
alltför förenklad adjektiv
English
alltför beroende adjektiv