"allt mindre" - Engelsk översättning

SV

"allt mindre" på engelska

SV

allt mindre {adverb}

volume_up
allt mindre (även: mindre och mindre)
För malaria finns det inget vaccin och läkemedlen är inte så dyra, men de är allt mindre effektiva på grund av den ökade resistensen.
There is no vaccine for malaria and although drugs to treat the disease are inexpensive, they are decreasingly effective due to increased incidences of resistance.

Användningsexempel för "allt mindre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe andra kombinationerna av utmaning och färdigheter blir allt mindre lyckade.
The other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
SwedishDet är ingen tillfällighet att budgeten har blivit allt mindre sedan 1997.
It is no accident that the size of the budget has been getting smaller since 1997.
SwedishSanningen är att denna bild av familjen är en allt mindre förekommande bild av familjen.
The truth is that picture of the family is a declining picture of the family.
SwedishEuropa upptar en allt mindre roll i USA:s nuvarande planer och affärsförbindelser.
Europe occupies a smaller role in current American plans and concerns.
SwedishFörenta staterna kan inte förväntas bära denna börda med allt mindre bidrag från oss.
The USA cannot be expected to carry this burden with less and less contribution from us.
SwedishDenna får tyvärr allt mindre betydelse när det gäller gränsöverskridande aktiviter.
Unfortunately, this is increasingly ineffective in cases involving cross-border activities.
SwedishDet är peka och klicka, menyer, ikoner, allt är mer eller mindre samma sak.
I mean it's point and click, it's like the menus, icons, it's all the kind of same thing.
SwedishJag är också orolig över att parlamentets krav på demokratisering möter allt mindre gensvar.
I am also worried by the minimum response to Parliament's call for democratisation.
SwedishUtvecklingsutmaningarna håller sig allt mindre inom administrativa och politiska gränser.
Development challenges increasingly do not respect administrative or political borders.
SwedishDet är framför allt i krigssituationer som civila skonas allt mindre.
Especially in situations of war, civilians are given less consideration all the time.
SwedishUnder tiden måste en allt mindre grupp medborgare betala för kostnaderna som det medför.
In the meantime, an ever smaller group of citizens will have to pay the associated costs.
SwedishUnder de senaste åren har EU-budgeten blivit en allt mindre del av EU:s ekonomi.
During recent years, the European budget has been an increasingly smaller part of the EU's economy.
SwedishMen att med allt mindre pengar uppnå samma sak, det anser jag ändå vara mycket svårt.
But to achieve the same result with less and less money is, in my view, a very difficult task.
SwedishDetta är mer eller mindre allt som jag ville lägga till som svar på era anmärkningar och ert stöd.
That is more or less all I wanted to add as a response to your points and support.
SwedishDe verkar vilja höra allt mindre om den kommunistiska diktaturens illgärningar.
It seems that they wanted to hear less and less about the atrocities of the Communist dictatorship.
SwedishDe europeiska Nato-medlemsstaterna spelar en allt mindre avgörande roll i militärt avseende.
The European NATO Member States carry increasingly less military weight.
SwedishEn stor anslutningsvåg år 2004 blir därför allt mindre trolig.
A large accession wave in 2004 is therefore becoming increasingly less likely.
SwedishBefolkningens åldrande medför ökade kostnader för en allt mindre yrkesverksam befolkning.
The ageing of the population will mean growing costs for an ever shrinking active population.
SwedishSannolikheten blir allt mindre för att vi ska leva hela våra liv i en och samma oföränderliga kropp.
It is becoming less likely that we will live our lives in the same unchanging body.
SwedishVi bör inte lämna allt till kommissionen, än mindre till rådet.
We should not leave it all to the Commission, still less to the Council.

Liknande översättningar för "allt mindre" på engelska

mindre adverb
English
mindre adjektiv
allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
ännu mycket mindre verb
allt i allo substantiv
mindre och mindre adverb
allt mer adverb
bjuda mindre verb
allt väl interjektion
allt redo
English
allt klart
English
allt utom adverb
English