"allt mellan himmel och jord" - Engelsk översättning

SV

"allt mellan himmel och jord" på engelska

SV

allt mellan himmel och jord [talesätt]

volume_up
allt mellan himmel och jord
Detta EU-parlament bör ägna sig åt frågor inom ett smalare område och inte tycka till om allt mellan himmel och jord.
This European Parliament should devote itself to issues within a smaller area and not give opinions on everything under the sun.
Jag upplever att det i detta parlament finns en stor iver att tycka till om allt mellan himmel och jord.
Mr President, I see that there is a great eagerness in this Parliament to offer opinions on everything under the sun.

Användningsexempel för "allt mellan himmel och jord" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessvärre hör vi här i dag åsikter om att Lissabonstrategin ska omfatta allt mellan himmel och jord.
Unfortunately what we hear today is everything but the kitchen sink being thrown into what the Lisbon Strategy should be doing.
SwedishDetta EU-parlament bör ägna sig åt frågor inom ett smalare område och inte tycka till om allt mellan himmel och jord.
This European Parliament should devote itself to issues within a smaller area and not give opinions on everything under the sun.
SwedishJag upplever att det i detta parlament finns en stor iver att tycka till om allt mellan himmel och jord.
Mr President, I see that there is a great eagerness in this Parliament to offer opinions on everything under the sun.
SwedishUnder mina två år här i parlamentet har jag stött på många betänkanden som handlat om allt mellan himmel och jord.
(SV) Madam President, during my two years here in Parliament, I have come across many reports dealing with everything under the sun.
SwedishDenna minidomstol där allt mellan himmel och jord diskuteras är mycket viktig men också intressant, och den skiljer sig från vad vi gör.
This mini court where everything and nothing is discussed is quite important but also interesting, and different from what we do.
Swedishallt mellan himmel och jord
SwedishVi är naturligtvis inte här för att legitimera den ofta befängda lusten hos Brysselteknokratin att vilja lagstifta om allt mellan himmel och jord.
We are not here to legitimise the often strange desires of the technocrats in Brussels to legislate on anything and everything.
SwedishMan måste dock säkerställa att man inte mister tilltron till certifieringssystemet genom att tillåta att allt mellan himmel och jord kan certifieras.
However, we must guard against losing confidence in the certification system by allowing absolutely anything under the sun to be accredited.
SwedishDetta är en fransk ämbetsmannatradition för att se till att en överhet snabbt kan besluta om allt mellan himmel och jord utan att behöva bry sig om folkligt inflytande.
This is a French bureaucratic tradition to ensure that an authority can quickly take decisions on anything under the sun without needing to worry about public influence.