"allt klart" - Engelsk översättning

SV

"allt klart" på engelska

SV

allt klart [exempel]

volume_up
allt klart (även: allt redo)
Vi hade allt klart inför ett akutläge; gudarna skall vet, att ni vill inte skada denna världsledande experten.
We had everything all set in case of an emergency; God knows, you don't want to hurt this world-renowned expert.
allt klart (även: klarsignal)
Northeast sector, all clear.

Användningsexempel för "allt klart" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen blir helt klart en allt starkare parlamentarisk pelare för AVS–EG-samarbetet.
It is indeed becoming an increasingly strong parliamentary pillar of ACP-EU cooperation.
SwedishDen blir helt klart en allt starkare parlamentarisk pelare för AVS – EG-samarbetet.
It is indeed becoming an increasingly strong parliamentary pillar of ACP-EU cooperation.
SwedishAllt detta är klart genomförbart och kommer att hjälpa oss att ge nytt liv åt konstitutionen.
All of this is perfectly feasible and will help us to revive the Constitution.
SwedishDet kommer att bli ett hårt arbete för att få allt klart för genomförande till slutet av 2006.
It will be hard work to get everything ready for implementation at the end of 2006.
SwedishMen kollegerna behöver inte ens resa sig, allt är klart och tydligt.
But there is no need for Members to stand up, matters are perfectly clear.
SwedishAllt är trots allt inte klart, inte ens på våra egna bakgårdar.
… values of the alliance we shall never surrender, in the meantime, the Union to …
SwedishI nuläget tycker jag att allt detta framstår som klart motsägelsefullt.
At present, all this appears to me to be clearly contradictory.
SwedishAllt har helt klart skett enligt påbud från krigsmaterielindustrin.
It is quite clear that this is at the behest of the arms industry.
SwedishFörst av allt vill jag klart och tydligt tacka föredraganden.
Above all, may I add my emphatic and sincere thanks to the rapporteur.
SwedishVad tjänar den här debatten till om allt är beslutat och klart?
What is this debate for when everything has been arranged and done?
SwedishAllt är trots allt inte klart, inte ens på våra egna bakgårdar.
After all, not everything is ready, not even in our own backyards.
SwedishDet står framför allt klart att det inte finns någon sammanfattning av komponenterna i kategorier.
What is most clearly apparent is that components are no longer lumped together into categories.
SwedishKommissionen gör emellertid sitt bästa för att få allt klart i tid.
However, it does its best to get everything ready on time.
SwedishJag hoppas att allt är klart för ratificering innan halvårsskiftet.
I hope everything will be in place to allow ratification to go ahead before these six months have elapsed.
SwedishDet står klart att allt detta inte kan uppnås över en natt.
It is obvious that all of this cannot be achieved overnight.
SwedishMen det är också klart att allt som rör sig i den riktningen är positivt och förtjänar mitt stöd.
It is also clear, however, that anything that moves in that direction is positive and deserves my support.
SwedishTrots allt står det väldigt klart att detta handlar om stimulans, kunskapsdelning och övervakning.
After all, it is abundantly clear that this all centres on stimulation, knowledge sharing and monitoring.
SwedishVi hoppas med Theato att vi skall ha allt klart före sommaren.
In common with Mrs Theato, we hope that everything will be signed, sealed and delivered before the summer.
SwedishAllt är klart för att spränga, Det finns inget vi kan göra.
Once they laid the explosives, there's nothing I can do.
SwedishMen det bör förstås vara möjligt när allt är klart.
Of course, however, this should be possible when completed.

Liknande översättningar för "allt klart" på engelska

allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
klart adverb
helt klart adverb
allt i allo substantiv
allt mer adverb
allt väl interjektion
allt redo
English
allt utom adverb
English
allt är tillåtet