"allmakt" - Engelsk översättning

SV

"allmakt" på engelska

SV

allmakt {utrum}

volume_up
allmakt (även: omnipotence)
Det internationella systemet styrs av Förenta staternas allmakt och av dess ensidiga uppfattning om hur de globala problemen skall lösas.
The international system is governed by the omnipotence of the United States and its unilateral perception of how to resolve international problems.
Detta borde fungera som en varningsklocka till oss alla för att vi inte skall betrakta oss som alltför intelligenta, alltför tvärsäkra och alltför övertygade om vår egen allmakt.
This should act as a warning to us all against feeling too clever, too overconfident and too sure of our own omnipotence.
Det är orättvist att våra närmaste grannar skall behöva bära dessa negativa konsekvenser själva, under förevändning av den inre marknadens allmakt.
It is unfair that our immediate neighbours should be made to bear these negative consequences alone, under the pretext of the omnipotence of the internal market.

Användningsexempel för "allmakt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet internationella systemet styrs av Förenta staternas allmakt och av dess ensidiga uppfattning om hur de globala problemen skall lösas.
The international system is governed by the omnipotence of the United States and its unilateral perception of how to resolve international problems.
SwedishDetta borde fungera som en varningsklocka till oss alla för att vi inte skall betrakta oss som alltför intelligenta, alltför tvärsäkra och alltför övertygade om vår egen allmakt.
This should act as a warning to us all against feeling too clever, too overconfident and too sure of our own omnipotence.
SwedishDet är orättvist att våra närmaste grannar skall behöva bära dessa negativa konsekvenser själva, under förevändning av den inre marknadens allmakt.
It is unfair that our immediate neighbours should be made to bear these negative consequences alone, under the pretext of the omnipotence of the internal market.
SwedishDetta borde fungera som en varningsklocka till oss alla för att vi inte skall betrakta oss som alltför intelligenta, alltför tvärsäkra och alltför övertygade om vår egen allmakt.
We are incapable of either predicting or preventing such disasters, and they act as a reminder of how insignificant we are in the face of nature.
SwedishDenna allmänna offensiv mot all reglering av arbetet, som skulle ge arbetstagarna åtminstone ett minimalt skydd mot arbetsgivarnas allmakt, är ett allvarligt socialt bakslag.
You referred to looking young: as we know from the references that you have made, there are many ways to look young, of which working hard may be only one.
SwedishDenna allmänna offensiv mot all reglering av arbetet, som skulle ge arbetstagarna åtminstone ett minimalt skydd mot arbetsgivarnas allmakt, är ett allvarligt socialt bakslag.
This general offensive against any labour regulations affording workers even the slightest protection from the omnipotence of the employers is a serious social setback.
SwedishAlla människor som har upplevt den sovjetiska diktaturens brutalitet och skenbara allmakt kan försäkra er om att vi kan göra en skillnad om vi tar våra egna värderingar på allvar.
All those people who have experienced the brutality and seeming omnipotence of Soviet totalitarianism can assure you that we can make a difference if we value our own values seriously.
SwedishDetta betyder konkret: Öppenhet på marknaden och förhindrande av en utveckling som leder till att ekonomisk makt slår över i publicistisk allmakt och till slut i politiskt maktmissbruk.
Specifically, this means market transparency and preventing developments whereby economic power turns into the concentration of media ownership and finally into the abuse of political power.