"allmänt spridd" - Engelsk översättning

SV

"allmänt spridd" på engelska

SV

allmänt spridd {adjektiv}

volume_up
allmänt spridd (även: vidsträckt)
Denna information bör definitivt tillåtas bli mer allmänt spridd i Europa.
Information on this should definitely be allowed to become more widespread in Europe.
Det finns en allmän överenskommelse om att finanskrisen var en logisk följd av en allmänt spridd värderingskris.
There is a general agreement that the economic crisis was a logical outcome of a widespread crisis of values.
Direktivets genomförande ska främja den ekonomiska tillväxten och göra den europeiska sociala modellen mer allmänt spridd.
Implementation of the directive will promote economic growth and make the European social model more widespread.

Användningsexempel för "allmänt spridd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna information bör definitivt tillåtas bli mer allmänt spridd i Europa.
Information on this should definitely be allowed to become more widespread in Europe.
SwedishMul- och klövsjukan är inte allmänt spridd i EU, och förebyggande vaccinering är inte lämpligt i EU.
FMD is not endemic in the EU, and prophylactic vaccination is not appropriate in the EU.
SwedishDet finns en allmän överenskommelse om att finanskrisen var en logisk följd av en allmänt spridd värderingskris.
There is a general agreement that the economic crisis was a logical outcome of a widespread crisis of values.
SwedishDirektivets genomförande ska främja den ekonomiska tillväxten och göra den europeiska sociala modellen mer allmänt spridd.
Implementation of the directive will promote economic growth and make the European social model more widespread.
SwedishDet var ett hårt slag inte bara mot kopterna själva, utan också mot den tolerans som fortfarande är allmänt spridd i Egypten.
This was a heavy blow not only against the Coptic Christians themselves, but also against the tolerance which is still widespread in Egypt.
SwedishOm användningen av ”köttklister” blev allmänt spridd skulle det bli svårt för konsumenterna att skilja på riktigt kött och bitar av kött som har klistrats ihop.
If the use of 'meat glue' became very widespread, it would be difficult for consumers to differentiate between real meat and pieces of meat that have been glued together.
SwedishDetta är det bästa möjliga avtal, om vår avsikt är att godkänna betänkandet vid första behandlingen, vilket rådet, kommissionen och parlamentet önskar, för att reagera på en allmänt spridd begäran.
That margin of victory is an indication of the effectiveness of the Union's policy of opposition to the death penalty in all circumstances.
SwedishÄven om det är lång tid kvar innan denna teknik är allmänt spridd är det ändå oerhört viktigt att bestämmelserna om typgodkännande av dessa fordon harmoniseras nu.
Although much time has yet to pass before this technology is widely applied, it is nevertheless of exceptional importance that the regulations on their type-approval are harmonised now.
SwedishSom jag redan haft anledning att understryka måste vi dock kämpa mot en allmänt spridd fördom: avreglering av järnvägstransporter innebär inte att säkerhetsstandarderna inte kan höjas.
This liberalisation will mean that any Community rail transport company will have fair and equal access to infrastructure in all the Member States for commercial ends.
SwedishJag välkomnar verkligen denna debatt, men önskar att vi skall komma ihåg att pedofili inte är någon vanlig, allmänt spridd verksamhet, vilket vi, som sagt, skall vara glada över.
I truly welcome this debate. However, I would like us to remember that paedophilia is not a common, widespread activity, a fact for which, as I have already said, we must be grateful.
SwedishSom jag redan haft anledning att understryka måste vi dock kämpa mot en allmänt spridd fördom: avreglering av järnvägstransporter innebär inte att säkerhetsstandarderna inte kan höjas.
As I have already had occasion to emphasise, however, we need to fight against a very widely-held prejudice: liberalising rail transport does not mean that safety standards cannot be stepped up.

Liknande översättningar för "allmänt spridd" på engelska

spridd adjektiv
English
allmänt adverb
allmänt erkänd adjektiv
allmänt känd adjektiv
English
allmänt accepterad uppfattning substantiv
English
allmänt förekommande adjektiv
English
allmänt gehör substantiv
English
allmänt utrymme substantiv
allmänt bekant adjektiv
allmänt accepterad adjektiv
allmänt tillgänglig adjektiv