"allmänt känd" - Engelsk översättning

SV

"allmänt känd" på engelska

SV

allmänt känd {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "allmänt känd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan kan naturligtvis också göra medlemsstaternas historia mer allmänt känd om man vill.
Of course, the history of the Member States can also be strengthened, if you want.
SwedishIndustrifiskets inverkan på miljön och den biologiska mångfalden är allmänt känd.
The impact on the environment and biological diversity of fishing for industrial purposes is widely known.
SwedishRådets strategi har varit allmänt känd alltsedan de restriktiva åtgärderna infördes.
The Council's strategy has been public knowledge ever since the restrictive measures were first introduced.
SwedishEn allmänt känd miljökonsekvens med gruvbrytning är utsläpp av metaller som riskerar att nå sjöar och vattendrag.
A widely known environmental impact of mining, emissions of metals that may reach lakes and streams.
SwedishDet är nu över 15 år sedan sjukdomen som vi alla känner till som aids blev allmänt känd.
Mr President, it is now over fifteen years since the disease we all now know as AIDS came into the public domain.
SwedishTyvärr är denna potentiellt livsfarliga förfalskning inte allmänt känd och går nästan obemärkt förbi i de allra flesta fall.
Mr President, Commissioner, I too should like to thank my colleague, Mr Cornillet, for having opened this crucial debate.
SwedishTyvärr är denna potentiellt livsfarliga förfalskning inte allmänt känd och går nästan obemärkt förbi i de allra flesta fall.
Unfortunately, this potentially lethal counterfeiting is not widely known about and, in the majority of cases, goes almost unremarked.
SwedishDenna situation har pågått i tio år och är allmänt känd bland medborgarna, myndigheterna på lokal, nationell och EU-nivå, utan någon lösning på problemet.
SwedishKroatien har en moralisk skyldighet att agera och ordförande José Manuel Barroso har en dossier om denna ömtåliga och smärtsamma fråga, som måste göras allmänt känd.
Croatia has a moral duty to perform and President Barroso has a dossier on this delicate and injurious issue, which must be brought to people's attention.
SwedishÖversynen av budgetförordningen inleddes 1999 utgående från en rapport av en utomstående expertgrupp, allmänt känd som ?
My sincerest thanks go to him accordingly. The reform of the Financial Regulation began with the report in 1999 by the external committee of experts commonly known as the Five Wise Men.
SwedishUnder de senaste tio åren har den brittiska budgeten, som är allmänt känd för att vara måttlig, ökat med 100 procent, det vill säga två och en halv gånger så mycket som EU-budgeten.
For example, over the past ten years, the proverbially modest UK budget has increased by 100%, hence two and half times more than the EU budget.
SwedishTsunami var för många ett okänt ord för ett halvår sedan, men när den förödande kraften i det ordet blev allmänt känd kunde vi snabbt mobilisera stöd till de drabbade.
For many, ‘tsunami’ was an unknown word six months ago but, when the devastating power behind that word became generally known, we were rapidly able to mobilise aid for those affected.
SwedishTsunami var för många ett okänt ord för ett halvår sedan, men när den förödande kraften i det ordet blev allmänt känd kunde vi snabbt mobilisera stöd till de drabbade.
For many, ‘ tsunami ’ was an unknown word six months ago but, when the devastating power behind that word became generally known, we were rapidly able to mobilise aid for those affected.
SwedishSedan frågan blev allmänt känd i januari har den portugisiska allmänhetens intresse ökat, liksom intresset i Spanien, eftersom ett antal spanska missionärer har hotats.
Since the issue became a matter of public knowledge in January, the interest of the Portuguese public has grown, as has the interest in Spain, because some Spanish missionaries have been threatened.

Liknande översättningar för "allmänt känd" på engelska

allmänt adverb
känd adjektiv
bli känd verb
allmänt erkänd adjektiv
English
allmänt accepterad uppfattning substantiv
English
djupt känd adjektiv
English
allmänt förekommande adjektiv
English