"allmännytta" - Engelsk översättning

SV

"allmännytta" på engelska

SV

allmännytta {utrum}

volume_up
allmännytta
Of course stability is a public good!
Dessutom verkar liberalisering och EU-harmonisering vara viktigare mål än att tillgodose allmännyttan.
In addition, it seems as if liberalization and EU harmonization are more important goals than providing for the public good.
Jag skulle också vilja understyrka att idén med allmännyttiga tjänster och allmännyttan måste gå hand i hand med avregleringen.
I would also like to emphasise that the concept of public service and of the public good must go hand-in-hand with liberalization.

Användningsexempel för "allmännytta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStabilitet är självklart en allmännytta!
SwedishDet är i huvudsak en fråga om social rättvisa, vilken kommer att lägga grunden för det framtida EU och ser till dess invånares allmännytta.
It is predominantly a question of social justice. It is the basis for the future of Europe and the common good of its inhabitants.
SwedishDess allmännytta är att skapa en miljö som är så stabil som möjligt för nya generationer, deras fostran och följaktligen för mänsklighetens beständighet.
Its utility resides in the fact that it provides the most stable framework possible for creating new generations, for their education, and therefore for the continuity of mankind.
SwedishJag röstade därför mot uppmaningarna om att EU unilateralt ska införa en skatt på valuta- och derivattransaktioner för att finansiera global allmännytta inklusive millennieutvecklingsmålen.
Therefore, I voted against the calls for the EU unilaterally to introduce a tax on currency and derivatives transactions in order to fund global public goods, including the MDGs.