"allmänna medel" - Engelsk översättning

SV

"allmänna medel" på engelska

SV

allmänna medel {pluralis}

volume_up
1. näringsliv
allmänna medel
Det måste finnas effektiva kontrollsystem när man betalar ut allmänna medel till enskilda.
There must be effective checks when public funds are paid to individuals.
Håller han inte med om att det skulle vara ett fullständigt missbruk av allmänna medel?
Does he not agree that would be a total misuse of public funds?
Jag anser också att det är viktigt att finansiera familjeplaneringsverksamhet med allmänna medel.
I also consider it important to finance family planning activities from public funds.

Användningsexempel för "allmänna medel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI vilket fall skall sådan verksamhet självklart inte subventioneras med allmänna medel.
In any case it is clear that such actions must not be funded by public money.
SwedishAtt föra en ”bredbandspolitik” på EU-nivå med allmänna medel är i sig oförsvarligt.
To conduct a broadband policy at EU level with general resources is in itself indefensible.
SwedishDet måste finnas effektiva kontrollsystem när man betalar ut allmänna medel till enskilda.
There must be effective checks when public funds are paid to individuals.
SwedishEfter ert inlägg trodde jag mig förstå att er önskan är att vi inte slösar med allmänna medel.
If I understood you right, Mr Vanhecke, you want us to save public funds.
SwedishJag anser också att det är viktigt att finansiera familjeplaneringsverksamhet med allmänna medel.
I also consider it important to finance family planning activities from public funds.
SwedishVi behöver denna skatt, bland annat för att refinansiera det vi gör med allmänna medel.
We need this tax, among other things, in order to refinance what we are doing with public money.
SwedishHåller han inte med om att det skulle vara ett fullständigt missbruk av allmänna medel?
Does he not agree that would be a total misuse of public funds?
SwedishNi efterstävar dock att tillhandahålla andra fördelar också, och det är därför som allmänna medel används.
However, you aim to provide other benefits too, and that is why public money is used.
SwedishVad mig anbelangar är detta allmänna medel och allmänheten har rätt att veta hur de används.
As far as I am concerned, this is public money, and the public have a right to know how it is spent.
SwedishI verkligheten kan renovering av extremt dåliga hus innebära ett slöseri med allmänna medel.
In fact, renovation of houses of extremely poor quality might result in a waste of public resources.
SwedishNi kommer inte att skapa européer genom att göra av med allmänna medel.
You will not create Europeans by spending public money.
SwedishOch i egenskap av en av budgetmyndighetens grenar skall det se till att allmänna medel används på ett bra sätt.
As an arm of the budgetary authority, it must ensure that public monies are properly used.
SwedishDet måste också bli ett slut på att Europeiska unionen bidrar med allmänna medel till lagringskostnaderna.
The practice of the European Union providing public money to help out with storage costs must also stop.
SwedishMed allmänna medel kan man bara finansiera nödvändiga objekt.
Only the vital areas can receive public funding.
SwedishSom kommissionsledamoten själv sade finns det bara krav på att minska kapaciteten om allmänna medel används.
As the Commissioner himself said, only if public money is used is there any requirement to reduce capacity.
SwedishDärför måste stödåtgärder för specifika, lovande projekt vara tillfälliga som betalas av allmänna medel.
That is why support measures for specific promising projects to be paid for by general funds must be temporary.
SwedishMedlemsstaterna kommer således att fatta viktiga strategiska beslut om framtida investeringar med allmänna medel.
The Member States will thus take important strategic decisions on future investments from public resources.
SwedishI några medlemsstater uppskattas de pensionssystem som betalas med allmänna medel att öka till en femtedel av BNP.
In some Member States pension schemes paid for out of public funds are estimated to rise to one fifth of GNP.
SwedishDe fördömer också bedrägeri och förskingring av allmänna medel, dessa pengar som stjäls från de europeiska skattebetalarna.
They also condemn fraud or the misappropriation of public monies, the money stolen from European taxpayers.
SwedishDen bör medge en effektivare administration av den gemensamma jordbrukspolitiken och en effektivare användning av allmänna medel.
It should allow for a more efficient administration of the CAP and more efficient use of public funds.

Liknande översättningar för "allmänna medel" på engelska

allmänna adjektiv
medel substantiv
medel adjektiv
English
allmänna regler substantiv
English
likvida medel substantiv
lugnande medel substantiv
av alla medel
bakteriedödande medel substantiv
English
bundna medel substantiv
English
tillgängliga medel substantiv
allmänna krav substantiv